Příběh paní Marie

Paní Marie (77 let) se obrátila na Intervenční centrum s žádostí o pomoc, sdělila, že její dospělý syn (53 let) ji využívá a ubližuje jí.  Syn žil dlouhodobě v bytě matky, byl v té době již rozvedený, bez práce a ve zvýšené míře užíval alkohol.

Paní Marie syna nejprve litovala, snažila se mu pomoci a věřila, že se postaví opět na vlastní nohy, to se ale nestalo. Synovo pití se postupně prohlubovalo, začal pít každý den, ale odmítal se léčit. Syn své matce nepřispíval na chod domácnosti, všechno platila sama ze svého důchodu. Dožadoval se peněz na alkohol, když odmítla, tak jí sprostě nadával, ponižoval, vyhrožoval, posléze došlo na fyzické útoky. Syn se zadlužoval a své závazky nesplácel, paní Marie měla oprávněný strach z exekuce. Opakovaně vyzvala syna, aby se odstěhoval z jejího bytu, on se jí vysmál. Paní Marie byla zoufalá, nevěděla co, má dělat. Jelikož se útoky syna stále stupňovaly, začala mít strach o své zdraví a život. Obrátila se na Policii ČR, která násilného syna vykázala na 10 dnů ze společného obydlí. Následně se paní Marie rozhodla pro řešení svého problému soudní cestou. Ve spolupráci s Intervenčním centrem došlo k soudnímu prodloužení vykázání na dobu jednoho roku a syn byl soudní cestou z bytu vyklizen. Poté došlo ke zrušení trvalého pobytu syna, tudíž se již paní Marie nemusela obávat exekuce a mohla v klidu prožívat podzim svého života.