Policie ČR ocenila práci Intervenčního centra

Policie ČR ocenila práci Intervenčního centra

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky udělilo Pamětní list a poděkování za desetiletou spolupráci v boji proti domácímu násilí Intervenčnímu centru Diecézní charity Č. Budějovice.

Pamětní list obdrželo českobudějovické centrum společně s ostatními Intervenčními centry  5. 6. 2017 v Jihlavě.

"Ředitelka Asociace pracovníků intervenčních center ČR Mgr. Martina Vojtíšková obdržela od Policie ČR medaili. Rovněž byl vyhodnocen nejvýraznější případ domácího násilí a jeho řešitelé byli oceněni," upřesnila k průběhu slavnostního okamžiku Vlasta Petríková, sociální pracovnice Intervenčního centra Diecézní charity České Budějovice.

Text: vm a vp