INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím  Diecézní charita České Budějovice

Poslání

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života. Působnost Intervenčního centra je v rámci celého Jihočeského kraje.

Historie vzniku

Intervenční centrum funguje od 1.1.2007 jako jedno z 15 intervenčních center v České republice. Vzniklo vždy jedno intervenční centrum v kraji, s výjimkou Moravskoslezského kraje, tam jsou tato zařízení dvě. V Jihočeském kraji navázalo Intervenční centrum na zkušenost práce s oběťmi domácího násilí v Poradně Eva při Diecézní charitě České Budějovice.

Intervenční centra vznikla v souvislosti se změnou legislativy, konkrétně se zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Zejména došlo ke změně Zákona o Policii České republiky a Občanského soudního řádu. Intervenční centrum jako sociální služba zřízená dle § 60a Zákona o sociálních službách je jedním ze třech hlavních pilířů na pomoc osobám ohroženým domácím násilím; dalšími dvěma pilíři jsou Policie a justice. Intervenční centrum dále při pomoci osobám ohroženým zajišťuje spolupráci mezi dalšími poskytovateli sociálních služeb, veřejnou a státní správou.

Největší změnou v oblasti pomoci osobám ohroženým domácím násilím je, že v těchto v případech z domácnosti už nemusí utíkat oběť, většinou žena s dětmi, např. do azylových domů. Od roku 2007 je Policie ČR oprávněna použít institut vykázání násilné osoby ze společné domácnosti, a to po vyhodnocení přítomnosti znaků domácího násilí, dalšího hrozícího nebezpečí a když ohrožená osoba nemá možnost zajistit si bezpečí jinak. Policie ČR následně do 24 hodin zasílá úřední záznam intervenčnímu centru, které má za úkol do 48 hodin oslovit ohroženou osobu a nabídnout jí pomoc. Lhůta vykázání je 10 dní, je teritoriální (přesně vymezené místo, ze kterého je násilná osoba vykázána a kam nesmí vstupovat) i personální (zákaz kontaktu s ohroženou osobou). 10denní lhůtu je možné prodloužit soudně o měsíc, v určitých případech až na dobu 1 roku. Vykázání je preventivní opatření, dává účastníkům bezpečí, čas a prostor pro další řešení situace.

Intervenční centrum působí v celém Jihočeském kraji. Vzhledem k rozloze kraje, nabídce dalších služeb v regionu a možnostem opravní obsluhy fungují od února 2011 detašovaná pracoviště Intervenčního centra.

Financování projektu

         

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.