Maximální okamžitá kapacita služby

 Pracoviště České Budějovice

  • Ambulantní forma: 2 intervence v daný okamžik
  • Terénní forma: 1 intervence v daný okamžik (pozn. Pokud jsou pracovnice v terénu a nikdo v ambulanci, dají na dveře cedulku s telefonním číslem na sebe)

 Pracoviště Strakonice

  • Ambulantní forma: 1 intervence v daný okamžik
  • Terénní forma: 1 intervence v daný okamžik (pozn. Pokud je pracovnice v terénu, dá na dveře ambulance cedulku s telefonním číslem na sebe.)

 Pracoviště Tábor

  • Ambulantní forma: 1 intervence v daný okamžik
  • Terénní forma: 1 intervence v daný okamžik (pozn. Pokud je pracovnice v terénu, dá na dveře ambulance cedulku s telefonním číslem na sebe.)