Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobami, které má tyto znaky:

  • opakuje se
  • intenzita a frekvence se stupňují
  • jeden z partnerů je vždy v roli násilníka a druhý je napadán, role se nemění
  • násilí se děje v soukromí

Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a nakonec i život oběti.

Nejčastěji se jedná o násilí mezi partnery (manželé, druh / družka), dále o mezigenerační násilí (dítě / rodič) apod.

Schématický nákres cyklu násilí

Doplňující informace: Formy domácího násilí