Cíl poskytování služby

 • pomoci zajistit ohroženým osobám bezpečí
 • stabilizovat psychický stav a sociální situaci ohrožených osob
 • podpora aktivizace ohrožených osob k tomu, aby byly schopny vlastními silami řešit nepříznivou životní situaci zapříčiněnou domácím násilím
 • pomoci lidem vyřešit svou krizovou situaci zapříčiněnou domácím násilím a žít život bez násilí
 • společnost bez domácího násilí

Zásady při poskytování sociální služby

 • zachování důstojnosti uživatele služby
 • zachování mlčenlivosti
 • profesionalita
 • individuální přístup
 • interdisciplinární přístup
 • vzájemný respekt a úcta uživatelů služby i pracovníků
 • podpora uživatele služby k samostatnosti