INTERVENČNÍ CENTRUM
pro osoby ohrožené domácím násilím

IC_leták_2019Poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.

Působnost poradny je v rámci celého Jihočeského kraje:


Děkujeme za finanční podporu:

jihocesky kraj-projekty

 

Činnost Intervenčního centra je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

 

       logo barevneSlužba je finančně podpořena z dotace města Tábor. 

 

 logo_cz-01

Podpůrná skupinová sociálně terapeutická činnost  je financována prostřednictvím Nadačního fondu Avast

 

 

ESF OPZ_barevne

 

Jsme partnerem projektu Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace. Tento projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských fondů.

norway_grantsEEA+Grants+-+JPGosf_praha_czdejme-zenam

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

 

Den charity 2011

Den otevřených dveří proběhne 20.9 od 9 - 16hod. (pro širokou veřejnost)

Vysvěcení prostor 2.5. 2011

Dne 2.5. 2011 proběhlo slavnostní vysvěcení prostor Farní charity v Jindřichově Hradci a požehnání projektu Intervenčního centra.

 

Setkáváte se s domácím násilím? Nasloucháme Vám…

Tisková zpráva

Setkáváte se s domácím násilím? Nasloucháme Vám…

Asociace pracovníků intervenčních center ČR oznamuje, že dne  23. listopadu 2010 v době od 8.00 do 16.00 hodin jsou pracovníci intervenčních center připraveni odpovídat na telefonické dotazy veřejnosti k problematice domácího násilí.

Přibývá obětí domácího násilí

Tisková zpráva 23. 11. 2010

Pomoc obětem domácího násilí nekončí dnešní telefonickou pohotovostí, kterou na Intervenčním centru českobudějovické Diecézní charity držela tamní sociální pracovnice Vlasta Petríková.

Schůzka interdisciplinárního týmu

Koncem září se uskutečnila schůzka interdisciplinárního týmu pro domácí násilí pro okres J. Hradec a v říjnu pro okresy Č. Budějovice a Č. Krumlov.

Přednáška o domácím násilí

V září se bude konat přednáška o domácím násilí pro zdravotní sestry z prachatické nemocnice.