INTERVENČNÍ CENTRUM
pro osoby ohrožené domácím násilím

IC_leták_2019Poskytuje radu či pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Je specializovaným sociálním zařízením, jehož činnost je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu (bezpečný prostor pro vyslechnutí, rada, podpora, provázení, sdílení) osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Intervenční centrum usiluje o zajištění bezpečí, řešení krizových situací ohrožených osob vzniklých na základě domácího násilí a o navrácení osob do běžného života.

Působnost poradny je v rámci celého Jihočeského kraje:


Děkujeme za finanční podporu:

jihocesky kraj-projekty

 

Činnost Intervenčního centra je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

 

       logo barevneSlužba je finančně podpořena z dotace města Tábor. 

 

 logo_cz-01

Podpůrná skupinová sociálně terapeutická činnost  je financována prostřednictvím Nadačního fondu Avast

 

 

ESF OPZ_barevne

 

Jsme partnerem projektu Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace. Tento projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských fondů.

norway_grantsEEA+Grants+-+JPGosf_praha_czdejme-zenam

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

 

Změny v provozu detašovaných pracovišť Intervenčního centra

Změny v provozu detašovaných pracovišť Intervenčního centra

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Diecézní charita České Budějovice, vzniklo na základě změny legislativy na ochranu osob ohrožených domácím násilím, funguje od roku 2007 a má působnost na území celého Jihočeského kraje. Hlavní pracoviště je v Českých Budějovicích, Kanovnická 11/390, tel. 386 323 016, 603 281 300, e-mail intervencnicentrum@charitacb.cz, www.dchcb.cz.

Od 1.7.2012 změna provozní doby INTERVENČNÍHO CENTRA - pracoviště Tábor

Od 1.7.2012 změna provozní doby INTERVENČNÍHO CENTRA - pracoviště Tábor

Od 1.7.2012 dochází ke změně provozní doby detašovaného pracoviště Intervenčního centra - pracoviště TÁBOR.

Od 1.7.2012 změna provozní doby INTERVENČNÍHO CENTRA - pracoviště  Jindřichův Hradec

Od 1.7.2012 dochází ke změně adresy detašovaného pracoviště Intervenčního centra - pracoviště JINDŘICHŮV HRADEC.

Pomoc cizincům ohroženým domácím násilím

Pomoc cizincům ohroženým domácím násilím

Dovolujeme si pozvat odbornou veřejnost k účasti na workshopu na téma "Pomoc cizincům ohroženým domácím násilím", který se koná v rámci projektu "Opening Doors", jehož realizátorem je Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Schůzka interdisciplinárního týmu v Dačicích

Na začátku dubna 2012 se na Městském úřadě v Dačicích uskutečnila schůzka interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí na Dačicku.

Přednáška na téma Domácí násilí 17.4.

Přednáška na téma Domácí násilí 17.4.

Farní charita Netolice ve spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice pořádá přednášku na téma:

Domácí násilí

Schůzka interdisciplinárního týmu v Blatné

V březnu 2012 se na Městském úřadě v Blatné uskutečnila schůzka interdisciplinárního týmu k problematice domácího násilí na Blatensku. Schůzky se zúčastnili pracovnice Intervenčního centra v Českých Budějovicích a pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Blatná. Dále se pracovnice Intervenčního centra sešly se zástupcem Obvodního oddělení policie Blatná.

Přednáška o domácím násilí na Gymnáziu Trhové Sviny

V březnu 2012 se uskutečnila pro studenty Gymnázia v Trhových Svinech přednáška o domácím násilí.

Změna adresy Intervenčního centra v Táboře

Změna adresy Intervenčního centra v Táboře

Od 1.2. 2012 změna adresy detašovaného  pracoviště INTERVENČNÍHO CENTRA - pracoviště Tábor.
Od února bude Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - pracoviště Tábor sídlit na adrese Vančurova 2904, Tábor.