Diecézní charita České Budějovice uskutečňuje humanitární zahraniční pomoc od roku 1991. V zahraniční humanitární oblasti diecéze úzce spolupracuje s humanitárním a rozvojovým oddělením Charity ČR. První humanitární pomoc byla poskytnuta s Charitou ČR v Arménii. Další humanitární pomocí byla v roce 1993 - 1997 materiální pomoc českým Rumunům. Také od roku 1993 byla humanitární pomoc – potraviny, léky, ošacení, poskytována zemím bývalé Jugoslávie (Chorvatsku, Bosně, Hercegovině, Kosovu). V roce 1996 – 1998 se diecézní charita aktivně podílela na pomoci Ukrajině – formou dovozu potravin, léků a oděvů. V roce 1998 diecéze finančně pomáhala ve spolupráci s Charitou ČR v africké Rwandě. V roce 2001 – 2002 se pracovníci diecéze účastnili mise v Gruzii v rámci prevence proti tuberkulóze a AIDS.

Děti patří do školy - výstava v centru Prahy

Děti patří do školy - výstava v centru Prahy

Děti patří do školy. Zdánlivá samozřejmost, která je v některých zemích stále jen obtížně realizovatelným snem. Režisérka Markéta Nešlehová, fotograf a grafik Georgi Stojkov, kameraman a fotograf Jan Šuster, Charita ČR a občanské sdružení JHP škola se to snaží změnit.