Návštěva v Bulharsku prosinec 2009

Humanitární a rozvojová pomoc v Bulharsku

V prvním týdnu prosinci 2009 byla provedena kontrola projektu v bulharském Kazanlaku. Tady působí již patnáctým rokem mise Salesiánů Dona Boska.

Českobudějovická charita se podílí v uvedené misi na finančních nákladech pro sociální pracovnici, která pečuje o staré nemohoucí invalidní občany ve městě Kazanlaku a okolí. Dále pracovnice rozděluje humanitární pomoc lidem v životní nouzi. Jelikož tato pomoc trvá již více jak deset let a tamní vedení města díky naší pomoci našlo další zdroje financování, bude tento projekt k 31. březnu 2010 ukončen.
Diecézní charita České Budějovice bude dále spolupracovat a podporovat projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Staré Zagore. V tomto městě budeme podporovat děti a mládež ze sociálně vyloučené komunity, která čítá ve Staré Zagore na 10 tisíc lidí.  V uvedeném projektu bude kromě cílených volnočasových aktivit (např. výuka hry na hudební nástroje, výtvarná výchova) také doučování dětí. Děti pochází z rodin, kde je značná negramotnost a rodiče nemohou dětem ve školní výuce nijak pomoci. Další finanční část bude věnována na rekvalifikační kurzy šití, kde lidé dlouhodobě nezaměstnaný budou mít možnost obživy.

Roman Tlapák
Vedoucí humanitární a rozvojové pomoci
Diecézní charity České Budějovice

Související galerie