Jak se daří našemu projektu: Bulharsko otevírá oči. Pomoc je krásná i náročná

Jak se daří našemu projektu: Bulharsko otevírá oči. Pomoc je krásná i náročná

Stará Zagora, Bulharsko – Poslední březnový týden se výprava z českobudějovické Diecézní charity vydala blíže seznámit s jedním ze zahraničních projektů, které dlouhodobě finančně podporujeme. V bulharském městečku Stará Zagora pracují i čeští Salasiáni Dona Boska. Ti se věnují převážně romským dětem a rodinám žijícím v sociálních podmínkách, jež jsou hluboce pod evropským standardem.

Stará Zagora je velké město uprostřed Bulharska a důležité ekonomické centrum. Salesiáni tu na přání papeže Jana Pavla II. působí od roku 2008 a pracují především s romskými dětmi – nabízí jim kroužky, oratoř (tj. nízkoprahová střediska pro děti a mládež) a doučování. Podmínkou pro účast na činnostech nabízených salesiány je školní docházka.  Od roku 2013 zde salesiáni staví nový kostel se vzdělávacím střediskem.

Bratři salesiáni působí v nejchudší lokalitě na kraji města, která čítá 15–20 tisíc obyvatel žijících v podmínkách, jenž ani vzdáleně nepřipomínají stát patřící do Evropské unie. Doučování, spolupráce se školou, zájmové kroužky, stejně jako pomoc dětem v získávání základních kulturních, společenských, manuálních, ale i hygienických dovedností. To vše je práce bratrů salesiánů v Bulharsku – práce nejen krásná, ale také velmi náročná, s řadou nelehkých překážek.

„Na sebe se zde nabaluje spousta sociálních problémů – nevzdělanost, nezaměstnanost, kriminalita, prostituce, drogy aj. Školy mají snahu, aby se děti vzdělávaly, což se i formálně děje, ale s docházkou je to horší. Je běžné, že i v 6. třídě děti neumí číst a psát. Vycházejí školu prakticky negramotné. Nemohou najít zaměstnání, i když jsou to poměrně pracovití lidé, dělají podřadné práce a nárazové brigády nejčastěji v zemědělství,“ komentuje dojmy ze zahraniční cesty ředitel DCH Č. Budějovice Jiří Kohout.

Velkým problémem je i rané těhotenství velmi mladých dívek. „Není výjimkou 13letá těhotná dívka, ve 20 letech pak i pětinásobná matka. V období krize dospívání se navíc stává, že mladé ženy od svých dětí a rodin často odcházejí a o potomky se musí starat muž či prarodiče. Cílem salesiánů je tedy také posunout hranici brzkého rodičovství, úspěchem je oddálení mateřství na 15. až 16. rok dívky,“ doplňuje Jiří Kohout.

Diecézní charita České Budějovice spolupracuje se salesiány v Bulharsku od 90. let. Nejdříve podporovala sociální odbor města Kazanlak, poté došlo k přesměrování financí přímo místním Salesiánům. Za finanční dar, který např. v roce 2018 činil 100 tisíc Kč, platí pronájem prostor pro mimoškolní aktivity, kroužky a doučování, kde je také k dispozici sociální pracovnice a pedagožka.

Děkujeme našim dárcům za podporu právě tohoto projektu. Má to smysl, což ale pochopíte, až když osobně uvidíte.

Více o projektu Salesiánů Dona Boska ve Staré Zagoře ZDE.

Text: M. Baráková
Foto: J. Kohout, V. Fialka

Související galerie