Bulharsko

partner – Saleziani Dona Bosca

Projekt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“

Příjemci pomoci jsou primárně děti ze sociálně nejslabší romské komunity, jejichž rodiče denně řeší své existenční problémy a dětem se nevěnují. Následně tato pomoc přispívá v rozvoji samotné rodiny dítěte, které reprodukuje možnosti, alternativy odlišného života, které získává v Nízkoprahovém zařízení. Projekt chce volnočasovými aktivitami, výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení ze znevýhodňujícího rodinného prostředí, zejména při vstupu do školy kde nesporně sehrává v psychice dětí negativní proces.

Jak se daří našemu projektu: Bulharsko otevírá oči. Pomoc je krásná i náročná

Jak se daří našemu projektu: Bulharsko otevírá oči. Pomoc je krásná i náročná

Stará Zagora, Bulharsko – Poslední březnový týden se výprava z českobudějovické Diecézní charity vydala blíže seznámit s jedním ze zahraničních projektů, které dlouhodobě finančně podporujeme. V bulharském městečku Stará Zagora pracují i čeští Salasiáni Dona Boska. Ti se věnují převážně romským dětem a rodinám žijícím v sociálních podmínkách, jež jsou hluboce pod evropským standardem.

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice pořádá putovní výstavu fotografa Jindřicha Štreita "Jsme ze stejné planety". Její putování po jihočeské metropoli započne v prostorách Teologické fakulty JU v pondělí 4. června 2018. Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu „Integrace cizinců 2018“.

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Charita ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol, která je součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu.Tématem soutěže je Člověk a jeho vztah k víře či náboženství.

Návštěva v Bulharsku prosinec 2009

Humanitární a rozvojová pomoc v Bulharsku

V prvním týdnu prosinci 2009 byla provedena kontrola projektu v bulharském Kazanlaku. Tady působí již patnáctým rokem mise Salesiánů Dona Boska.