Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v zahraničí

Humanitární a rozvojová pomoc je od roku 1999 nedílnou součástí práce celé Charity Česká republika. Mezi naše dlouhodobé priority patří podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa, pomoc se zajištěním základních lidských potřeb ke kvalitnějšímu životu i obnova zdrojů obživy. Především díky štědrým dárcům můžeme také my realizovat humanitární a rozvojovou pomoc v Bělorusku, Bulharsku a Zimbabwe.

BĚLORUSKO

 • Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi (od r. 2017)
  Finančně podporujeme projekt Charity Minsk- Mohilev, který je zaměřený na pomoc při dočasném ubytování pro sociálně slabé rodiny v průběhu léčení pacientů–dětí s onkologickým onemocněním.
  Podpora v roce 2018: 25 000 Kč
 • Děti ulice (od r. 2010)
  Přispíváme na projekt Charity Pinsk Děti ulice, jehož hlavním cílem je zkvalitnění volnočasových aktivit dětí ohrožených celkově špatnou sociální situací vlastní rodiny. Rodiče dětí často nevidí prioritu ve výchově z důvodu vlastní nevzdělanosti, vážných existenčních problémů atd. Cílem tohoto nízkoprahového zařízení je u dětí rozšířit následné možnosti uplatnit se na území své země a tvořit rovnocenný, aktivní prvek tamní společnosti.
  Podpora v roce 2018: 25 000 Kč
 • Adopce na dálku (od r. 2005)
  Do tohoto projektu jsou partnerskou Diecézní charitou Pinsk vybírány děti z nejchudších či neúplných rodin, které jsou odkázány pouze na nízké sociální dávky. Dárci – adoptivní rodiče, finančně přispívají vybranému dítěti na úhradu školních výdajů, kroužků, případně léků. Tato podpora, cílená přímo do přirozeného kulturního prostředí dítěte, se stává pro dítě trvalým vkladem do jeho života.
  Podpora v roce 2018: 157 900 Kč
  Kontakt: adopce.belorusko@dchcb.charita.cz
 • Adoptované prázdniny (od r. 2007)
  V rámci projektu Adopce na dálku organizujeme každé dva roky ozdravný pobyt běloruských dětí v České republice. Na dvoutýdenní prázdniny od 1. do 15. srpna 2018 do ČR dorazilo 14 běloruských dětí s pohnutými životními osudy užít si „Adoptované prázdniny".
  Podpora v roce 2018: 157 900 Kč

BULHARSKO

 • Romské nízkoprahové zařízení (od r. 2010)
  Finančně vypomáháme Salesiánům Dona Boska, kteří působí ve městečku Stará Zagora, kde pracují především s romskými dětmi a mládeží ze sociálně nejslabší komunity – nabízí jim kroužky, oratoř (tj. nízkoprahové středisko pro děti a mládež) a doučování. Projekt chce volnočasovými aktivitami a výchovou dětí předcházet sociálnímu vyloučení.
  Podpora v roce 2018: 100 000 Kč

ZIMBABWE

 • Adopce na dálku (od r. 2009), od 7/2019 Darovaný domov
  Zásluhou štědrých dárců z ČR, podporujeme děti z Dětského domova Mary Ward v Kwekwe, který vedou Sestry Congregatio Jesu. I přes složitou politickou a ekonomickou situaci se zde Sestry dětem snaží nahradit chybějící rodinu a vytvořit plnohodnotný domov.
  Od 1. 7. 2019 je projekt přejmenován na Darovaný domov a cílí na podporu celého dětského domova Mary Ward v Kwekwe.
  Podpora v roce 2018: 219 645 Kč
  Kontakt: darovanydomov@dchcb.charita.cz

 

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice pořádá putovní výstavu fotografa Jindřicha Štreita "Jsme ze stejné planety". Její putování po jihočeské metropoli započne v prostorách Teologické fakulty JU v pondělí 4. června 2018. Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu „Integrace cizinců 2018“.

Evropa se musí obnovit: hlasování pro jednotná humanitární víza

Caritas Europa (logo).

“S matkou, otcem a dvěma bratry jsme utekli před válkou v Sýrii. Neměli jsme jinou možnost než zaplatit pašerákům. Nejdříve jsme jeli do Libanonu a poté do Tripoli (Libye), kde šlo potkat lidi ze všech koutů světa. Pašeráci nás nechali spát tři noci ve stanu, pak jsme se nalodili na malou loďku. Bylo to děsivé, všude tma. Loď se potopila a my skončili osamocení, plavali jsme v otevřeném moři. Můj otec mně zachránil před utonutím, ale nemohl již zachránit mou matku a bratry – zemřeli dřív, než k nám přijela pomoc,“ vzpomíná Amira, syrská uprchlice, které se podařilo dostat do bezpečí ve Švédsku.

Slovenská Charita vyhlásila celostátní postní sbírku pro Afriku

Slovenská Charita vyhlásila celostátní postní sbírku pro Afriku

Celostátní sbírka pro Afriku na Slovensku vstoupila do pátého ročníku. Slovenská katolická Charita vyhlásila 15. února sbírku na pomoc v subsaharské Africe s názvem Postní krabička pro Afriku. V období postu, který letos začal na Popeleční středu (10. 2.), charita rozešle více než 40 tisíc postních krabiček do více než 603 farností na celém Slovensku. Kromě farností ze Slovenska se letos do sbírky poprvé zapojí také Slováci žijící v zahraničí, konkrétně v irském Dublinu a v italském Římě.

Pro humanitární sbírku přijeli do Budějovic zástupci ukrajinské Charity Kyjev

Pro humanitární sbírku přijeli do Budějovic zástupci ukrajinské Charity Kyjev

Sbírku, do které přispěli mnoha věcmi obyvatelé jižních Čech, převzali zástupci ukrajinské Charity Kyjev. Stalo se tak na začátku února 2016. Obuv, hygienické prostředky a další věci pomohou lidem v nesnázích v Kyjevě.

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Sbírka na pomoc lidem na Ukrajině

Do 10. ledna 2016 můžete přispět do sbírky na pomoc lidem na Ukrajině - darováním zimní obuvi, drogerie, medikamentů či finančním darem. Sběrné místo je v centru Č. Budějovic. Více informací v tomto článku.

Report z pomoci na Ukrajině

Report z pomoci na Ukrajině

Ve dnech 15. – 25. 11. 2015 probíhá monitorovací cesta humanitárního projektu, kdy pracovníci humanitárního oddělení DCHOO a ACHO měli možnost se podílet na předání posledních balíků lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině v oblasti Donbasu.

Pozvání do Budějovic a do Tábora na Den otevřených dveří 1. října 2015

Pozvání do Budějovic a do Tábora na Den otevřených dveří 1. října 2015

Ve čtvrtek 1. října pořádá Diecézní charita ČB Den charity. Od 10 do 17 hodin pro Vás bude v Č. Budějovicích připraven informační stánek Na Sadech u sochy V. Lanny (u přechodu z Lannovy třídy směrem k náměstí) a po stejnou dobu budou otevřeny pro veřejnost všechny projekty a služby Diecézní charity ČB v Českých Budějovicích a v Táboře Intervenční centrum.

Koncert Štěpána Raka vynesl více než 15 tis. Kč pro Adopci na dálku

Koncert Štěpána Raka vynesl více než 15 tis. Kč pro Adopci na dálku

Velkým úspěchem skončil sobotní benefiční koncert kytarového mistra - profesora Štěpána Raka, jehož umění aplaudovala zcela zaplněná síň Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert na podporu adopce na dálku

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert na podporu adopce na dálku

V sobotu 28. února 2015 odehraje kytarový virtuos Štěpán Rak koncert na podporu běloruských dětí. Přijďte podpořit dobrou věc.

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Sbírka trvanlivých potravin, dětských hygienických a školních potřeb trvá od 29. dubna do 6. června 2014 a je určena pro národnostní menšiny Čechů a Slováků v Tileagdu v Rumunsku. Humanitární pomoc z Č. Budějovic do Rumunska odjede v květnu a v červnu. Přispějte prosím »»»