Program FEAD na pomoc nemajetným        

„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Trvanlivé potraviny a potřebné materiální vybavení pro sociálně slabé distribuují po celé ČR ve svých regionech jednotlivé místní Charity a jejich zařízení. Ty zájemcům v nepříznivé situaci poskytnou také odborné poradenství nebo další pomoc, jak nepříznivou situaci řešit.

 FEAD_MPSV.

Kontaktní osoba: 

Spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje

pbjk_logoDiecézní charita České Budějovice spolupracuje s Potravinovou bankou Jihočeského kraje od června 2018.

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. je členem České federace potravinových bank. Potravinová banka Jihočeského kraje vznikla v roce 2016 jako 13 potravinová banka v České republice. Jihočeský kraj byl posledním krajem, který neměl potravinovou banku. 

Posláním Potravinové banky Jihočeského kraje z.s. (dále jen PB) je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Účelem a cílem PB je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách, apod., jejich skladování a bezplatná distribuce. PB slouží jiným organizacím bojujícím proti hladu. PB sama neprovádí distribuci potravin osobám v tísni, dělá to zásadně prostřednictvím sítě místních organizací, skupin nebo společenství, která jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. PB uzavře dohodu o zásobování zdarma s každou organizací, které bude potraviny rozdávat."     

(výňatek ze stanov Potravinové banky Jihočeského kraje z.s.)


 

Charita v Sušici vytvořila Kuchařku pro každého

Charita v Sušici vytvořila Kuchařku pro každého

SušiceOblastní charita Sušice přišla se zajímavým nápadem – kuchařkou jednodnoduchých a levných receptů ze surovin, které řada Charit distribuuje lidem v nouzi v rámci potravinové pomoci prostřednictvím projektu FEAD a spolupráce s Potravinovou bankou. Kuchařka navíc bude dále rozšiřována a doplňována o další recepty.