Diecézní charita poskytuje tyto formy humanitární pomoci v ČR:

  • evakuační centrum pro občany postižené záplavami
  • psychosociální pomoc 
  • materiální pomoc 
  • přímá finanční pomoc 
  • materiální vybavení humanitární pomoci

Materiální vybavení humanitární pomoci

Díky finančnímu příspěvku německé charity Deutscher caritasverband bylo možné rozšířit materiální vybavení humanitární pomoci o vysoušeče, elektrocentrálu včetně nouzového osvětlení, zařízení pro vysokotlaké mytí (WAP).

Evakuační centrum

Při jarních povodních v roce 2006 ve Veselí nad Lužnicí a okolí vybudovala diecéze v zařízení Domu sv. Františka ve Veselí n. Lužnicí evakuační centrum pro občany postižené záplavami. V tomto centrum našli útočiště lidé, kteří museli opustit své domovy.

Při jarních povodních v roce 2006 ve Veselí nad Lužnicí a okolí vybudovala diecéze v zařízení Domu sv. Františka ve Veselí n. Lužnicí evakuační centrum pro občany postižené záplavami. V tomto centrum našli útočiště lidé, kteří museli opustit své domovy.

Psychosociální pomoc

Psychosociální pomoc je vedle integrovaného záchranného systému základní složkou pomoci při neštěstí. Psychosociální pomoc navíc pokračuje i v krátkodobém a dlouhodobém horizontu po neštěstí a reaguje na potřeby občanské společnosti až po úroveň podpory ve vzájemné svépomoci mezi příbuznými a sousedy.
Celý tým je členěn tak, aby kraj ve kterém PIT ČR působí měl svého lokálního koordinátora. Lokální koordinátor v případě neštěstí reaguje, sestavuje tým a poskytuje psychosociální pomoc obětem neštěstí.

Přímá finanční pomoc

Diecézní charita pomohla i přímou finanční pomocí konkrétním občanům. Celková částka této pomoci činila 1 milion korun.Diecézní charita poskytuje tyto formy humanitární pomoci v ČR:

  • evakuační centrum pro občany postižené záplavami
  • psychosociální pomoc 
  • materiální pomoc 
  • přímá finanční pomoc 
  • materiální vybavení humanitární pomoci

evakuační centrum pro občany postižené záplavami

Materiální vybavení humanitární pomoci

Díky finančnímu příspěvku německé charity Deutscher caritasverband bylo možné rozšířit materiální vybavení humanitární pomoci o vysoušeče, elektrocentrálu včetně nouzového osvětlení, zařízení pro vysokotlaké mytí (WAP).

Evakuační centrum

Při jarních povodních v roce 2006 ve Veselí nad Lužnicí a okolí vybudovala diecéze v zařízení Domu sv. Františka ve Veselí n. Lužnicí evakuační centrum pro občany postižené záplavami. V tomto centrum našli útočiště lidé, kteří museli opustit své domovy.

Psychosociální pomoc

Psychosociální pomoc je vedle integrovaného záchranného systému základní složkou pomoci při neštěstí. Psychosociální pomoc navíc pokračuje i v krátkodobém a dlouhodobém horizontu po neštěstí a reaguje na potřeby občanské společnosti až po úroveň podpory ve vzájemné svépomoci mezi příbuznými a sousedy.
Celý tým je členěn tak, aby kraj ve kterém PIT ČR působí měl svého lokálního koordinátora. Lokální koordinátor v případě neštěstí reaguje, sestavuje tým a poskytuje psychosociální pomoc obětem neštěstí.

Přímá finanční pomoc

Diecézní charita pomohla i přímou finanční pomocí konkrétním občanům. Celková částka této pomoci činila 1 milion korun.

Charita poskytla okamžitou krizovou pomoc rodině při požáru v Sedlíkovicích

Charita poskytla okamžitou krizovou pomoc rodině při požáru v Sedlíkovicích

V noci ze soboty na neděli (6. a 7. října 2018) zasahovali hasiči u požáru zemědělské usedlosti v Čejeticích, části obce Sedlíkovice. Hasiči kontaktovali ředitelku Oblastní charity Strakonice Bc. Olgu Medlínovou, DiS., zda charita může akutně pomoci rodině v nouzi.

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Dobrovolnické centrum při českobudějovické Diecézní charitě hledá do svého týmu nové dobrovolníky! Po škole nebo po práci trávíme čas různě. Jednou z aktivních možností je i dobrovolnictví. Můžete navštěvovat pacienty v nemocnici, věnovat se doučování či výuce jazyků, volnočasovým aktivitám s dětmi, vězeňské koresponcenci nebo "pouze" přiložit ruce k manuální práci. Více informací naleznete zde.

Vojenský fond solidarity vyhlásil sbírku na pomoc rodinám tří padlých vojáků

Čest jejich památce

Vojenský fond solidarity vyhlásil mimořádnou finanční sbírku ve prospěch rodin vojáků rotného Martina Marcina, desátníka Kamila Beneše a desátníka Patrika Štěpánka, kteří zahynuli v neděli 5. srpna 2018 při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Přispět lze na účet nebo formou DMS, a to do 31. srpna 2018.   

K průzkumu Charity o mladých a chudobě vznikl cyklus fotografií Tomáše Pospěcha

Co obvykle děláme. Snímek Tomáš Pospěch

Charita Česká republika se letos věnuje tématu Mladí a chudoba. Společně s Českou biskupskou konferencí a společností Median k němu připravila výzkum, který potvrdil předpoklad, že nejvíc záleží na tom, do jakých podmínek se narodíte. Jinými slovy, že chudoba je v Česku dědičná. K tématu vznikla i série fotografií Tomáše Pospěcha z nízkoprahového zařízení Fénix v Lipníku nad Bečvou. Tento typ sociálních služeb je totiž jedním z účinných nástrojů, kterým Charita v celé republice dětem a mladým lidem pomáhá.

Zpráva o pomoci po povodních 2013

Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013, které zasáhly zejména jižní, střední a severní Čechy, přišly rozsáhlé záplavy. Postihly téměř tisíc obcí. Tato událost vyburcovala Charitu Česká republika k rychlé akci. Jakým způsobem pomoc charity probíhala, se dočtete v následujícím textu.

Povodňovou pomoc Charity uvítaly Křešice

Povodňovou pomoc Charity uvítaly Křešice

Diecézní charita ostravsko-opavská předala prostřednictvím litoměřické pobočky Naděje humanitární pomoc Křešicím. Partnerem ostravsko – opavské Charitě byla Diecézní charita Litoměřice.

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Charita pomáhá i na Uherskobrodsku

Během rozsáhlých záplav v Čechách v médiích poněkud zapadly bleskové povodně, které přišly několik dní po hlavní vlně. Charita ČR pomáhá také jimi zasaženým domácnostem, konkrétně v odlehlých obcích nedaleko česko-slovenské hranice.

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Bezdomovci pomáhali odstraňovat škody způsobené povodněmi

Dobrovolníci z řad uživatelů Domu sv. Pavla se aktivně podíleli na odstraňování povodňových škod v nejhůře postižených obcích. Ve Strunkovicích dobrovolně odstraňovali škody a v obci si je velice chválili. Velmi si této jejich práce vážíme.

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita ČR rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření. Finanční sbírka již přesáhla částku 11 milionů Kč.