Další povodně? Charita připravila školení pro své zaměstnance.

Další povodně? Charita připravila školení pro své zaměstnance.

Co dělat a nedělat při mimořádných událostech? V tom se budou vzdělávat pracovníci charit z jihu Čech na velkém dvoudenním školení. Školení proběhne 27. – 28. 5. 2014 v Českých Budějovicích. Školitelé a témata školení >>>

Účastníky přivítá zástupkyně za krajský úřad Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení krizového řízení Jihočeského kraje. Poté už se bude 38 pracovníků charit věnovat přípravě systému řízení, komunikace a dalších strategií pro mimořádné události. Lidé, kteří se školení zúčastní, mají v náplni práce mj. právě koordinaci mimořádných událostí v působišti svých charit, a to od Sušice až po Pelhřimov. Lektory jsou Martin Zamazal a Roman Tlapák, oba zkušení organizátoři pomoci při minulých povodních a dalších náročných situacích. Celé školení je financováno partnerskou německou charitou (Deutsche Caritasverband e. V., Freiburg).

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Roman Tlapák