Charitní pracovníci odvezou humanitární pomoc do Rumunska

Charitní pracovníci odvezou humanitární pomoc do Rumunska

V úterý 10. června 2014 odjede z Českých Budějovic do Rumunska čtyřčlenný tým pracovníků. Poveze s sebou zásilku potravin, obuvi a dětských školních a hygienických potřeb. Do pondělního podvečera je možné přinést na charitu trvanlivé potraviny a další...

Hmotná pomoc lidem, kteří žijí na hranici chudoby, pochází z darů obyvatel Českých Budějovic. Do pondělí 9. června 2014 do 16.00 hodin lidé ještě přinášet trvanlivé potraviny a dětské hygienické a školní potřeby, a to na Diecézní charitu ČB v Kanovnické ulici 16. Vítány jsou také boty, především zimní, všech velikostí. 

Izolace a vyloučení lidí s postižením ze společnosti je běžně dodnes

„V rumunském Satu Mare podporujeme místní charitu a její projekt Dům Perla pro mladé lidi s kombinovaným postižením ve věku od 14 do 35 let. Do rukou ředitelky Charity Satu Mare paní Tünde Löchli předáme 1500 Euro. Je to část výtěžku Tříkrálové sbírky 2014, určená na humanitární pomoc do zahraničí. Jsem proto ráda, že s námi jede i náš účetní pan Húska,“ říká ředitelka Diecézní charity České Budějovice paní Michaela Čermáková, která je jednou ze čtyř účastníků cesty do Rumunska. „Život mnohých lidí s postižením je v Rumunsku poznamenán izolací a vyloučením. Rodiny s postiženým členem jsou mnoha případech odkázány samy na sebe a kromě skromné finanční podpory dostávají sotva jakou pomoc od státu. Téměř úplně chybí terapeutická a pečovatelská zařízení. Dům Perla byl prvním sociálním projektem Charity Satu Mare a byl otevřen v roce 1991 jako alternativa k děsivému stavu státních zařízení pro lidi s postižením. Od té doby navštěvují centrum pravidelně zhruba jedenáctičlenné skupiny lidí s postižením, aby se zde účastnily kurzů a dalších aktivit. Pro každou skupinu je vždy připraven týdenní program. Častými tématy jsou domácnost, zemědělství, anatomie těla, sport a gymnastika, pracovní nácviky, šití, keramické práce, malování, hudba a tanec,“ upřesňuje ředitelka Charity Satu Mare paní Tünde Löchli.

Potomci českých Rumunů mají útočiště na faře v Tileagdu

Další zastavení čeká českobudějovické pracovníky Diecézní charity v malém městě Tileagd na západě Rumuska. „Spolupracujeme s místní farností Tileagd, právě sem jsou určeny potraviny a další věci, které povezeme s sebou. Snažíme se tak sice nepravidelně, ale přesto podporovat potomky českých Rumunů a mládež ze sociálně slabých rodin. Věci ze sbírky pomohou matkám samoživitelkám a seniorům, kteří mají často velice nízké důchody. Jede s námi i paní doktorka Bísková, která z této oblasti pochází a zná místní poměry,“ vysvětluje Michaela Čermáková.

Inspirace pro českobudějovickou charitu

Podle časových možností je ještě v záloze návštěva Charity Oradeo. „Od této charity se učím jak pracovat s Romy, mají v této oblasti velké a cenné zkušenosti,“ přiznává ředitelka českobudějovické charity paní Michaela Čermáková, zatímco její kolega pan Roman Tlapák připravuje cestu a tiskne mapy. „V Rumunsku špatně funguje GPS, je lepší mít s sebou pro jistotu vytištěný plán cesty,“ uzavírá Roman Tlapák, vedoucí Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce na Diecézní charitě České Budějovice.

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Michaela Čermáková a Roman Tlapák

Související galerie