Služby a projekty Diecézní charity České Budějovice:

 

Adopce na dálku Děti z Běloruska a ze Zimbabwe 
Dobrovolnické centrum  Klienti, kterým pomáhají dobrovolníci
Dům sv. Františka - chráněné bydlení  Domov pro seniory a pro lidi se zdravotním postižením ve Veselí nad Lužnicí
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce v zahraničí  Lidé v nouzi v zahraničí (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Rwanda a Zimbabwe) 
Humanitární pomoc v České republice Lidé z jižních Čech, které zasáhla mimořádná událost 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Osoby ohrožené domácím násilím
Komunitní práce Novohradská Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Novohradská v Č. Budějovicích
Občanská poradna Tábor Lidé z Tábora ve složité životní situaci
Poradna Eva - Terénní programy Obyvatelé sociálně vyloučených komunit a lokalit v Č. Budějovicích
Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi - Sociální poradenství  Ženy a dívky z Č. Budějovic a okolí v nepříznivé životní situaci
Poradna pro cizince a migranty  Cizinci a čeští občané s vazbou na cizince
Terénní program Tábor Lidé bez domova, kteří pobývají ve městě Tábor