Služby a projekty Diecézní charity České Budějovice:

Služby:

 
Osoby ohrožené domácím násilím
Ženy a dívky z Č. Budějovic a okolí v nepříznivé životní situaci
Obyvatelé sociálně vyloučených komunit a lokalit v Č. Budějovicích
Cizinci a čeští občané s vazbou na cizince
Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Veselí nad Lužnicí
Lidé z Tábora ve složité životní situaci
Lidé bez domova, kteří pobývají ve městě Tábor

Projekty:

Klienti, kterým pomáhají dobrovolníci
Lidé z jižních Čech, které zasáhla mimořádná událost 
Lidé v nouzi v zahraničí (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Rwanda a Zimbabwe) 
Děti z Běloruska a ze Zimbabwe 
Obyvatelé sociálně vyloučené lokality Novohradská v Č. Budějovicích

Farní, oblastní a městské Charity