Poradna Eva – Odborné sociální poradenství

Kde nás najdete

Adresa

Žižkova 12, České Budějovice 37001

Provozní doba

Provozní doba poradny (Žižkova 12, Č. Budějovice, 1. patro)

Pondělí ––––––
Poradenské centrum Máj
––––––
Poradenské centrum Máj
Úterý 8:00 – 12:00
pouze pro objednané
13:00 – 15:00
pouze pro objednané
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 11:00
pouze pro objednané
 

Dluhová poradna v Poradenském centru Máj:

Adresa: A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice (kancelář č. 1)

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Oblast působnosti
 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistence při vyjednávání s úřady a institucemi, v naléhavých případech doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • zprostředkování dobrovolníka pro školní přípravu a volnočasové aktivity dětí uživatelek služby
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímá pomoc (potravinová a materiální)

Na koho se můžete obrátit

Bc. Lucie Vondrášková

sociální pracovnice
Tel.: 731 604 421 E-mail: _hEkU.56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Bc. Věra Jakimová

sociální pracovnice
Tel.: 731 604 421 E-mail: _hEkU.56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Markéta Vondrášková

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel.: 731 402 833 E-mail: 88EuVd54chAn8Zic-onjGK78b_rt5f~905prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Poradna Eva – Odborné sociální poradenství

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Markéta Vondrášková

Registrační číslo služby
5658125

Poslání a cíle

Posláním služby odborné sociální poradenství v Poradně Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích je pomáhat ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci. Pomáháme tak, aby se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i povinnostech při řešení své situace a aby získaly větší kontrolu nad vlastním životem.

Zásady

 • s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při zvládání jejich nepříznivé životní situace  
 • zachováváme důstojnost uživatelů  
 • zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • respektujeme právo uživatelů na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • respektujeme právo uživatelů na riziko a omyl

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti obchodu s lidmi, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Další informace

Poradna Eva nabízí radu, pomoc a otevřené přijetí ženám a dívkám starším 16 let, které se ocitly v těžké životní situaci (vztahy v rodině, finanční situace, komunikace s úřady, bytová situace, apod.), nebo jim taková situace hrozí.

Sociální poradenství je poskytováno ženám a dívkám od 16 let, které  aktuálně pobývají na území Jihočeského kraje a potřebují radu či podporu při řešení své životní situace. Sociální poradenství je poskytováno tak, aby  se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i právem chráněných zájmech  a aby se posílily jejich schopnosti při zvládání životních situací.
Uživatelkám služby poskytujeme informace, sociálně právní a právní poradenství, pomáháme při vyřizování jejich záležitostí, vyjednáváme v jejich zájmu, pomáháme s listinami, podporujeme je při získání a udržení bydlení či zaměstnání, poskytujeme dluhové poradenství. Kromě těchto základních činností poradna poskytuje doprovázení krizovou životní situací (krizová intervence), v odůvodněných a závažných případech hmotné nouze poskytuje přímou materiální pomoc.
Poradenství je poskytováno ambulantně a je bezplatné.