Poradna Eva – Terénní programy

Kde nás najdete

Adresa

Žižkova 12, České Budějovice 37001

Oblast působnosti

Služba je určena dospělým jednotlivcům a rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených komunitách a lokalitách na území města České Budějovice, kteří mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se do života společnosti.

Jde zejména o:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • rodiny s dětmi
 • osoby v krizi
 • osoby bez přístřeší

Služba je poskytována bezplatně v přirozeném prostředí uživatelů, nejčastěji přímo v jejich domácnostech. Zaměřuje se na podporu soběstačnosti uživatelů a aktivního přístupu k řešení problémů.
Služba je poskytována na území města České Budějovice.

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Poradna Eva – Terénní programy

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Diecézní charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Registrační číslo služby
6575449

Poslání a cíle

Vyhledávat a kontaktovat osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či komunitách, poskytovat jim radu a pomoc a tím zastavit nebo zpomalit jejich sociální propad.

Zásady

 • s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře
 • uplatňujeme individuální přístup
 • podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při zvládání jejich nepříznivé životní situace
 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • zaručujeme nestrannost a bezplatnost
 • respektujeme právo uživatelů na soukromí, anonymitu a diskrétnost
 • pomáháme bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům
 • respektujeme právo uživatelů na riziko a omyl
 • respektujeme přirozené prostředí našich uživatelů s ohledem na jejich tradice, zvyklosti a rituály

Cílové skupiny

osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace

Poskytované služby:

 • sociálně právní a právní poradenství
 • dluhové poradenství
 • asistence při vyjednávání s úřady a institucemi, doprovod k jednání
 • pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
 • zprostředkování dobrovolníka dítěti z rodiny uživatele pro volnočasové aktivity a pro školní přípravu - spolupráce s Dobrovolnickým centrem DCH ČB v rámci programu Šance všem.
 • zprostředkování dalších navazujících odborných služeb
 • přímá pomoc (potravinová a materiální)