Terénní program Tábor

Kde nás najdete

Adresa

Dobrovského 705, Tábor 39001

Provozní doba

Provozní doba na kontaktním místě:

 • PO–PÁ      8:00 – 8:45 hod.

  Služba je poskytována na území města Tábor, v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby.
Oblast působnosti

Cílová skupina:

 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi, jejichž aktuální stav je zapříčiněn ztrátou či hrozbou ztráty zázemí

Služba je poskytována bezplatně, na území města Tábor, v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby.

Na koho se můžete obrátit

Eva Chejlavová DiS.

terénní sociální pracovnice
Tel.: 737 234 443 E-mail: 0onhT69b78Iy.Z4WH_prT02938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Terénní program Tábor

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Diecézní charita České Budějovice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Eva Chejlavová DiS.

Registrační číslo služby
6846071

Poslání a cíle

Posláním služby je vyhledávání, kontaktování a podpora osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Zásady

 • každý člověk je pro nás jedinečný a snažíme se vycházet z jeho individuálních potřeb, možností a aktuální životní situace
 • veškeré nám sdělené informace jsou důvěrné
 • během využívání služby lze vystupovat anonymně
 • dále nízkoprahovost, mobilita

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace

Cílem služby je, aby se uživatelé:

 • zorientovali ve své aktuální životní situaci včetně jejích důsledků
 • měli možnost využít přiměřenou podporu pro řešení své současné životní situace
 • získali srozumitelné informace a přehled o možnostech řešení své současné životní situace
 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • zlepšili své dovednosti při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí

Další cíle služby jsou:

 • eliminace rizik pro osoby bez přístřeší a pro veřejnost
 • podpora uživatelů při zajištění základních lidských potřeb
 • posilování uživatelů ve vědomí vlastní jedinečnosti a důstojnosti
 • vedení uživatelů k převzetí zodpovědnosti za svůj život a rozhodnutí

Poskytované služby:

 • základní a odborné sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady a jinými službami
 • podpora při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora při získávání či znovunabytí sociálních kompetencí
 • potravinová podpora dle možností služby
 • krizový šatník