Sbírky

TKS

Tříkrálová sbírka

Největší sbírka v České republice probíhá vždy na začátku roku od 1. do 14. ledna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika, Diecézní charity Č. bduějovice je hlavním koordinátorem sbírky na území českobudějovické diecéze. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Více informací

PA

Postní almužna

Akce se koná vždy v období postu (před Velikonocemi). Princip je jednoduchý: peníze na požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky a tu na konci postu přinesete zpět do kostela. Vaše almužna pak bude rozdělena na dvě poloviny a pomůže potřebným. Diecézní charita České Budějovice se na organizaci a rozdělení Postí almužny podílí společně s Pastoračním střediskem českobudějovického biskupství. V roce 2020 se Postní almužna uskuteční od 1. 3. do 12. 4. 2020

sbírka pro Charitu

Sbírka na diecézní Charitu

Církevní sbírku na podporu Charity v českobudějovické diecézi povoluje a vyhlašuje každý rok diecézní biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka, jejíž výtěžek putuje pro potřeby diecézní Charity. Svým příspěvkem do sbírky během bohoslužby podpoříte službu Charity těm nejpotřebnějším v českobudějovické diecézi.

VÍCE INFORMACÍ

Děkujeme za Vaši důvěru!