Sbírky

TKS

Tříkrálová sbírka

Největší sbírka v České republice probíhá vždy na začátku roku od 1. do 14. ledna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika, Diecézní charity Č. bduějovice je hlavním koordinátorem sbírky na území českobudějovické diecéze. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Více informací

PA

Postní almužna

Postní almužna je duchovně-formační akce během doby postní. Jde o návrat ke starobylé postní tradici, která zpravidla začíná na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Věřící při ní do malé papírové pokladničky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité almužny na pomoc potřebným. Takto získané prostředky se v českobudějovické diecézi použijí prostřednictvím Charity a Pastoračního střediska.

Více informací

sbírka pro Charitu

Sbírka na diecézní Charitu

Církevní sbírku na podporu Charity v českobudějovické diecézi povoluje a vyhlašuje každý rok diecézní biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka, jejíž výtěžek putuje pro potřeby diecézní Charity. Svým příspěvkem do sbírky během bohoslužby podpoříte službu Charity těm nejpotřebnějším v českobudějovické diecézi. V roce 2021 se sbírka uskuteční v neděli 7. listopadu.

VÍCE INFORMACÍ

Veřejná sbírka Diecézní charity České Budějovice

Shromažďování finančních prostředků na pomoc lidem v nouzi nacházejícím se na území České republiky, kteří nejsou schopni si v tíživé životní situaci sami pomoci, především za účelem zajištění základních životních potřeb a za účelem řešení tíživé sociální situace.

číslo účtu: 4211087191/6800

Osvědčení_jčk_sbírka.pdf
Rozhodnutí_jčk_sbírka.pdf

• Sbírka je povolena od 1. 8. 2021 na dobu neurčitou na území celé České republiky.

 

Děkujeme za Vaši důvěru!