Informace pro dárce

Pomozte nám pomáhat. Podpořte finančně naši činnost na pomoc potřebným a nemocným. I díky Vám pomáháme seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova či v jiné náročné životní situaci, kteří si sami nedokážou pomoci.

Sídlo Diecézní charity Č. Budějovice, Kanovnická 18

Možnosti finanční podpory

  • hotovostní platba do pokladny Diecézní charity České Budějovice, Kanovnická 18 (2. patro)
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 4200143282/6800 (Sberbank)

  • poštovní poukázkou (č. ú. 4200143282/6800 nebo na adresu Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, České Budějovice 370 01)

Mohlo by Vás zajímat ...

Daňové úlevy pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně. Právnické osoby mohou podle § 20 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu daru ve výši alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 10% ze základu daně.

Žádost o potvrzení daru

certifikát_vzor

Darujte a buďte obdarováni!

Nově nabízíme možnost vyhotovení dárcovského certifikátu na jméno skutečného dárce nebo jméno blízké osoby, kdy certifikát může být netradičním  a milým dárkem.

CHCI DÁRCOVSKÝ CERTIFIKÁT

Dárcovský účet: 4200143282/6800

Přehled variabilních symbolů

VS 03 – Poradna pro cizince a migranty
VS 04 – Komunitní práce Novohradská
VS 12 – Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi
VS 13 – Občanská poradna Tábor
VS 14 – Terénní program Tábor
VS 17 – Tříkrálová sbírka
VS 18 – Dům sv. Františka - chráněné bydlení (Veselí nad Lužnicí)
VS 24 – Humanitární pomoc
VS 30 – Dobrovolnické centrum
VS 33 – Adopce na dálku v Bělorusku
VS 38 – Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
VS 41/42 – Darovaný domov v Zimbabwe (pozn.: dříve Adopce na dálku v Zimbabwe)

Platba přes QR kód

DCHCB_účet

Jak přispět pomocí QR kódu

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte.