Možnosti finanční podpory

Podpořte finančně naši činnost na pomoc potřebným a nemocným. I díky Vám pomáháme seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi, lidem bez domova či v jiné náročné životní situaci, kteří si sami nedokážou pomoci.

hotovostní platba
do pokladny Diecézní charity České Budějovice,
Kanovnická 18 (2. patro)

bezhotovostní převod
na účet číslo:


1000039989
/5500

(Raiffeisenbank a.s.)

poštovní poukázka 
(č. ú. 1000039989/5500 nebo na adresu Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18, České Budějovice 370 01)

Platba přes QR kód

DCHCB obecné nové

Jak přispět pomocí QR kódu

  1. Ověřte, zda máte ve svém chytrém telefonu nainstalovánu aplikaci mobilního bankovnictví.
  2. Přihlaste se v telefonu do aplikace mobilního bankovnictví.
  3. Zvolte způsob úhrady QR kódem.
  4. Namiřte fotoaparát telefonu na kód a sejměte QR kód.
  5. Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz, zadejte částku, kterou chcete přispět a platbu potvrďte.

Prostřednictvím portálu Darujme.cz

 

 

Sbírky v českobudějovické diecézi

TKS

Tříkrálová sbírka

Největší sbírka v České republice probíhá vždy na začátku roku od 1. do 14. ledna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 

Více informací

PA

Postní almužna

Postní almužna je duchovně-formační akce během doby postní. Jde o návrat ke starobylé postní tradici, která zpravidla začíná na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Získané prostředky se v českobudějovické diecézi použijí prostřednictvím Charity a Pastoračního střediska.

Více informací

sbírka pro Charitu

Sbírka na diecézní Charitu

Církevní sbírku na podporu Charity v českobudějovické diecézi povoluje a vyhlašuje každý rok diecézní biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka, jejíž výtěžek putuje pro potřeby diecézní Charity. Svým příspěvkem do sbírky během bohoslužby podpoříte službu Charity těm nejpotřebnějším v českobudějovické diecézi. 

VÍCE INFORMACÍ

Děkujeme za Vaši pomoc!