Zemřel P. Hugo J. Pitel, dlouholetý prezident Diecézní charity České Budějovice

Zemřel P. Hugo J. Pitel, dlouholetý prezident Diecézní charity České Budějovice

V neděli 14. 5. 2017 zemřel P. Hugo Josef Pitel, dlouholetý prezident a druhý statutární zástupce Diecézní charity České Budějovice. Poslední léta prožil v charitním Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

Prezidentem Diecézní charity Č. Budějovice jej jmenoval k 1. 5. 2000 tehdejší českobudějovický biskup Mons. Antonín Liška. Tomuto úkolu se věnoval až do roku 2014. Za jeho službu mu za Diecézní charitu České Budějovice děkujeme.

"Otec Pitel byl naše duchovní podpora a přítel. Pomáhal nám v jakýchkoli nesnázích jak pracovních a tak soukromých," řekla Jana Nováková, z Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, kde P. Pitel strávil konec svého život. "Zemřel obklopen lidmi ,které měl rád. Přál si a neustále nám kladl na srdce, aby nezemřel sám. A toto přání jsem mu splnili, za to jsem Bohu vděčná, že nám dal sílu to zvládnout," ohlíží se na poslední dny. "Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem kdo se o něj starali, zejména všem pracovníkům Domu sv. Františka," říká na záver Jana Nováková, vedoucí Domu sv. Františka.

P. Hugo Josef Pitel, O.Praem.

Třeboňský farář, prezident diecézní charity České Budějovice a tepelský premonstrát Hugo Josef Pitel, O.Praem. zemřel zaopatřen svatými svátostmi v neděli 14. května 2017 v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí ve věku 89 let. Narodil se 19. března 1928 v Klatovech. Jako dítě zažil nacismus, jako dospívající příchod komunismu, ve zralém věku nástup demokracie.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 20. května 2017 při zádušní mši sv. v 10 hodin v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově, aby tam očekával slavné vzkříšení.

Ještě za války započal svá studia na církevní škole v Českých Budějovicích, kterou později nacisté zavřeli. Po válce začal v Mariánských lázních studovat juvenát při tamějším českém gymnáziu, který vydržoval premonstrátský řád kláštera Teplá, kam také v roce 1947 vstoupil. 

Zažil dobrodružné časy. V roce 1948 pevně uchopili moc v tehdejším Československu komunisté, kteří se podle slov Huga Josefa Pitla ukázali rovnocenní s nacisty. V roce 1948 zahájil budoucí kněz studium teologie v Praze. Jeho studium bylo násilně přerušeno v noci 13. dubna 1950, kdy při akci „Kláštery“ byl společně se svými druhy zatčen a převezen do tzv. koncentračního kláštera v Broumově. Zde se stal téhož roku na podzim nedobrovolným vojákem a jeho vojenská služba pokračovala ve slovenském Komárnu. Po několikaměsíčních peripetiích byl ze zdravotních důvodů z armády propuštěn a stal se dělníkem. 

Dlouhé roky musel kvůli svévoli komunistických představitelů na „vysokých místech“ čekat na přijetí na tehdejší jedinou teologickou školu do Litoměřic, aby mohl dokončit studia teologie. Příkoří pokračovala datem 30. ledna 1958, kdy byl zatčen a odsouzen za podvracení republiky na dva a půl roku a uvězněn v Kartouzích. 

V roce 1968 mohl poprvé vycestovat do zahraničí. V Rakousku, které si zvolil jako cíl své první cesty, ho zastihly srpnové události. Páter Hugo Josef Pitel se do Československa vrátil a v zápětí byl ve svatovítské katedrále vysvěcen na kněze. V Dobřanech a Chotěšově na Plzeňsku začal svou pouť kněze. Poté se přes Karlovarsko dostal až do okresu Tachov. 

„Ono to bez rozruchu nejde,“ řekl si po varování komunistické bezpečnosti a přes výslovný zákaz organizoval setkání a náboženské akce, za které byl velmi často předvoláván, kárán a perzekvován. V Tachově zažil konec režimu a sametovou revoluci. Po roce 1989 se vrátil do Teplé jako převor kláštera. 

Na konci devadesátých let jeho návraty pokračovaly a Páter Hugo Josef Pitel zvolil jako cíl své životní poutě jižní Čechy. Nejdříve spravoval farnost v Boršove nad Vltavou. V letech 2002 až 2012 působil v třeboňské farnosti. Do dnešních dní se mohli z jeho osobnosti těšit ve Veselí nad lužnicí, kde působil jako rektor kaple Domu sv. Františka. 

Za použití zdroje z Českého rozhlasu a Českobudějovického biskupství vm