Den otevřených dveří v Diecézní charitě ČB

Den otevřených dveří v Diecézní charitě ČB

Srdečně Vás zveme na oslavu Dne charity v Diecézní charitě ČB

Tento den oslavíme Dnem otevřených dveří, který proběhne na všech pracovištích Diecézní charity ČB ve čtvrtek 3.10 od 9 - 15hod. (pro širokou veřejnost)

Můžete navštívit tyto projekty:  Poradna pro cizince, Humanitární odd., Adopce na dálku, činnost FCH, MCH a OCH v rámci kraje (Kanovnická 16, ČB) dále Poradna Eva (Riegrova 51, ČB) a Dobrovolnické centrum,(Kanovnická11, ČB).

Na závěr Dne charity v 15.00 hodin představíme veřejnosti ve stánku před Diecézní charitou v Kanovnické ulici (na můstku přes Mlýnskou stoku) našeho nového „spolupracovníka Vincka“ – charitního maskota.