Diecézní charita České Budějovice (DCHČB)

Nezisková humanitární organizace Diecézní charita České Budějovice (DCHČB) je významným nestátním poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb v Jihočeském kraji. Je zřízena katolickou církví a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, ohroženým ženám, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, ohrožené mládeži, starým a nemocným lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům, osobám odsouzeným k alternativním trestům a vracejícím se z výkonu trestu. Českobudějovická charita provozuje terénní a mobilní služby, poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, apod. Podstatnou náplní činnosti DCHČB je i pomoc lidem a rodinám, které byly postiženy povodněmi. Součástí práce českobudějovické charity je i humanitární pomoc do zahraničí (Bělorusko, Bulharsko).

Pracovníci Charity se také účastní práce v odborných komisích a podílí se na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Diecézní charita České Budějovice je členem Charity Česká republika.

Zřizovatelem Diecézní charity České Budějovice je Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice. 

Právní postavení

Diecézní charita České Budějovice je evidovanou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 114, 116). Stanovy Diecézní charity České Budějovice si můžete stáhnout zde

Diecézní charita České Budějovice je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zák. č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu, a evidované podle zák. 3/2002 Sb.
 

Rada Diecézní charity České Budějovice - poradní orgán

  • P. Mgr. Stanislav Brožka, předseda Rady DCH ČB
  • Ing. Patrik Coufal, člen Rady
  • Ing. František Stodolovský, člen Rady 
  • doc. Michal Opatrný, Dr. theol., člen Rady
  • Mgr. Antonín Randa, člen Rady