Postní almužnou konáme efektivní modlitbu

Postní almužnou konáme efektivní modlitbu

Diecéze českobudějovická, České Budějovice – Popeleční středou začíná postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky a almužna. Diecézní charita České Budějovice společně s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického nabízí možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových kasiček „postniček“, které si lidé mohou v kostelích vyzvednout o 1. neděli postní (letos 1. března), je dána příležitost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. 

Postní almužna  2020

Princip Postní almužny je jednoduchý – peníze za požitky, které si během postu odřeknete, můžete vložit do papírové kasičky a tu na konci postu přinesete zpět do kostela. Almužna bude po sečtení rozdělena na dvě části: polovina bude použita Charitou na pomoc nemocným a další polovinu zužitkují jednotlivá pastorační střediska při svých aktivitách s rodinami, dětmi, seniory či katechety.

V roce 2019 se v rámci Postní almužny vybralo celkem 154 901 Kč.

Polovina z celkové částky putovala Pastoračnímu středisku na pastorační péči a přípravu spolupracovníků v diecézi a Diecézní charita České Budějovice svůj díl z výtěžku předala Farní charitě Jindřichův Hradec na základě výběru z projektů Charit v diecézi, které pracují s rodinami a dětmi.

Svatý Augustin říká, že půst a almužna jsou „dvě křídla modlitby“.
Děkujeme, že se i VY zapojujete do Postní almužny.

Diecézní charita České Budějovice a Pastorační středisko

Plakát k postní almužně 2020


Pozn.: Pokladničky byly distribuovány prostřednictvím Pastoračního střediska jednotlivým vikaritům v diecézi. Pokud ve farnosti pokladničky nejsou k dispozici, obraťte se na místního kněze a odkažte ho na příslušný vikariát nebo na pověřeného pracovníka DCHCB.

Děkujeme za pochopení.