P. Stanislav Brožka novým prezidentem Diecézní charity ČB

P. Stanislav Brožka novým prezidentem Diecézní charity ČB

S platností od 16. 3. 2017 dochází ke změně ve funkci prezidenta a zároveň druhého statutárního zástupce Diecézní charity České Budějovice. Více informací v tomto článku.

Ředitelem a prvním statutárním zástupcem Diecézní charity ČB nadále zůstává Mag. theol. Jiří Kohout. Prezidentem a druhým statutárním zástupcem byl k 16. 3. 2017 jmenován P. Stanislav Brožka, administrátor farnosti Veselí nad Lužnicí.

Pan biskup Mons. Pavel Posád byl k 15. 3. 2017 uvolněn z funkce prezidenta a druhého statutárního zástupce. Tímto za celou naši organizaci vyjadřujeme upřímné poděkování za práci a péči panu biskupovi Mons. Pavlu Posádovi a přejeme mu do jeho dalšího působení mnoho pěkných chvil a Boží požehnání.

P. Stanislavu Brožkovi, novému prezidentovi Diecézní charity České Budějovice jsme položili několik otázek:

Do funkce prezidenta Diecézní charity ČB Vás jmenoval českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Jak vnímáte svou novou úlohu?

Prezidentem DCH ČB jsem byl jmenován teprve před několika dny, takže mým prvním úkolem bude nejprve se dobře seznámit s dosavadním během činnosti Charit v diecézi a také s mými konkrétními pravomocemi. Prozatím vnímám, že důležité pro moji službu bude, abych dobře a efektivně spolupracoval s Mag. Jiřím Kohoutem, ředitelem Diecézní charity České Budějovice. Navíc považuji za Boží řízení, že právě ve Veselí v Domě sv. Františka nyní bydlí otec Hugo Pitel, který také zastával funkci prezidenta DCH ČB. Rád bych právě od něj načerpal zkušenosti a inspiraci, jak dobře vykonávat svou novou úlohu.

Na co se budete chtít zaměřit?

Velmi mi leží na srdci dobré jméno Charity na veřejnosti a určitě se budu snažit podporovat její činnost v diecézi.

Jako prezident jste zodpovědný za pastorační a duchovní službu pro Charity v českobudějovické diecézi.

Na to se těším asi ze všeho nejvíce. Také se těším, že mi tento úkol umožní setkat se s mnoha pracovníky a dobrovolníky Charit v českobudějovické diecézi.

Jaké máte zájmy a koníčky?

Mojí velikou zálibou je včelaření. A několik posledních let také výroba svící ze včelího vosku.

JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka

  • Pochází z jihočeských Netolic. Teologii studoval na pražské Univerzitě Karlově a v rakouském Heiligenkreuz. V roce 2009 byl vysvěcen na kněze v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Působil jako kaplan v Táboře a okolních farnostech a krátký čas také ve Strakonicích.
  • V letech 2013 až 2016 studoval církevní právo v Římě. Od července 2016 je ustanoven duchovním správcem farností Veselí nad Lužnicí, Drahov, Dráchov a Hamr na Táborsku.
  • Prezidentem Diecézní charity České Budějovice a zároveň jejím druhým statutárním zástupcem byl jmenován k 16. březnu 2017.

Text: Věrka Michalicová