Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře

Ocenění pro Charitu za nasazení při mimořádné události v Lenoře

České Budějovice – v úterý 18. února převzal ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout v Koncertní síni Otakara Jeremiáše ocenění hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské za pomoc, osobní nasazení a obětavost zaměstnanců Diecézní charity České Budějovice a Oblastní charity Vimperk při řešení následků říjnové mimořádné události v obci Lenora na Prachaticku.

Jiří KohoutŽivot šumavské obce Lenora narušil počátkem října 2019 výbuch v bytovém domě s jeho následným požárem. Rychlá pomoc profesionálů i dobrovolníků pomohla zachránit deset lidských životů, pomohla překonat první okamžiky po neštěstí i osobám evakuovaným ze sousedních domů a následně i s pomocí Jihočeského kraje postupně vracet život do normálních kolejí. Pomoc v Lenoře by nebyla účinná bez přispění mnoha schopných a ochotných lidí.

V úterý 18. února bylo v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích předáno ocenění hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské za osobní nasazení a obětavost neziskovým organizacím a jejich pracovníkům, dobrovolným a profesionálním hasičům, policii, zdravotníkům, starostovi obce Lenora a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali obyvatelům postiženým neštěstím v obci Lenora s likvidací následků neštěstí a další návaznou pomocí. Mezi oceněnými organizacemi byla také Diecézní charita České Budějovice společně s Oblastní charitou Vimperk.

Diecézní charita České Budějovice prostřednictvím Oblastní charity Vimperk povolala zkušené psychosociální pracovníky, kteří se ve spolupráci s Českým červeným křížem věnovali hospitalizovaným v prachatické nemocnici. Pracovníci Charity dále doprovázeli jednu z rodin v této náročné životní situaci. Těsně před Vánocemi pak Diecézní charita České Budějovice společně se svými organizačními složkami rozdělila celkem 150 tisíc Kč mezi občany žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly výbuchem a následnou likvidací škod velmi zasaženy. Částka, která byla uvolněna z výtěžku Tříkrálové sbírky, pomůže k úhradě nákladů spojených s renovací bytů a nákupem potřebného vybavení. V případě události v Lenoře se Charita zapojila nejen finančně, ale také prostřednictvím psychosociální pomoci poskytnuté Bc. Romanou Karták a Bc. Lenkou Gribáčovou, sociálními pracovnicemi krizového centra Nexus Oblastní charity Vimperk.  

„Rád bych poděkoval všem pracovníkům a dobrovolníkům z Charity, kteří se do pomoci v obci Lenora zapojili, obzvláště pak paní ředitelce Daně Markové a sociálním pracovnicím z Oblastní charity Vimperk, za skvělou spolupráci v zajištění včasné a efektivní psychosociální pomoci lidem zasaženým touto mimořádnou událostí. I do budoucna je pro nás velice důležité, abychom byli připraveni k pomoci při jakékoli mimořádné události," doplňuje ředitel Diecézní charity Jiří Kohout.


M. Baráková
PR pracovník