Lidé v jižních Čechách darovali na Tříkrálovou sbírku přes 4,5 milionu Kč

Přesně 4 513 466 Kč, tolik přispěli do Tříkrálové sbírky lidé v českobudějovické diecézi. Poděkování ředitelky Diecézní charity Č. Budějovice a jak probíhá rozdělení peněz, to se dočtete v následujícím článku.

Českobudějovická diecéze zahrnuje celý Jihočeský kraj a s ním sousedící pomezí krajů Vysočina, Plzeňský a Středočeský. Tříkrálovým koledníkům, kterých bylo na 4 600, přispěli dárci o 488 336 Kč více, než v minulém roce. „Upřímně děkujeme všem lidem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku a dobrovolníkům, včetně organizátorů, bez kterých by sbírka nemohla být takto úspěšná,“ říká ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková.

Čím to, že letošní výtěžek sbírky byl větší, než v minulém roce?

„Pomoc Charity v mikroregionech po povodních 2013 posílila důvěru obyvatel v charitní práci. K tomu se přidává tradice tříkrálového koledování a otevřenost vůči veřejnosti. Většina domácností obdržela před započetím sbírky letáček s informací, kam budou peníze určeny. Navíc mnozí starostové, zvláště z menších měst a vesnic, podporují sbírku svojí záštitou. To všechno přispělo k tomu, že se na sbírkovém účtu Charity sešlo více peněz, než loni,“ říká Roman Tlapák, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi. A dále objasňuje, co se teď děje s vybraným finančním obnosem: „Peníze z jednotlivých míst, kde sbírka proběhla, se musí nejprve odeslat ke kontrole do Prahy na nejvyšší nadřízený orgán všech charit – Charitu Česká republika. Ta sbírku pořádá a má k ní povolení od Magistrátu hlavního města Prahy pro konání na celém území České republiky. Po kontrole se peníze vrací zpátky a využijí se na různé účely tak, jak byly uvedeny na letáčcích, které lidé před sbírkou dostali do poštovních schránek. Např. na vybavení pro zdravotní sestry, které jezdí k seniorům domů. Všechny záměry sbírky je možné najít na www.dchcb.cz/trikralova-sbirka.“

Jak se sbírka rozděluje

Přesné rozdělení sbírky je všude v republice stejné. Pro regiony, kde se peníze vybraly, je určeno 90%. Přímo do vesnice či města, kde se koledovalo, jde 65% výtěžku sbírky. Dalších 25% z koledování použije regionální ředitelství charit, tzv. diecézní charita. Financuje z toho 15% projekty v regionu, které je třeba podpořit, a 10% vlastní humanitární pomoc, např. v případě živelných katastrof v oblasti slouží peníze pro rychlou podporu zasaženým lidem.

Pouze 10% výtěžku Tříkrálové sbírky zůstává v Praze, peníze jsou určeny na humanitární pomoc Charity Česká republika. V případě přírodních a jiných katastrof doma či v zahraničí tak Charita pomáhá ke zmírnění aktuální tísně. Zároveň část peněz musí být připravena na výrobu kalendářů, cukrů apod., které budou rozdávat tříkráloví koledníci v příštím roce.

Jak samotnou sbírku vnímá Roman Tlapák, hlavní organizátor za jižní Čechy

„Je to sbírka od lidí pro lidi. Vybrané peníze pomohou zkvalitnit služby, které lidem pomáhají, jsou rychle k dispozici v případě katastrof. Mám velikou radost, že lidé Charitě věří. Potvrzením toho je nejen, že přispějí do pokladničky třem králům. Radost mám, když volají z různých míst, že se přihlásilo více koledníků a potřebují další kalendáře apod., protože je o sbírku zájem. Obdivuji všechny ty, kteří sbírku dělají v různých místech, jejich zapálení, které předávají dalším. Všem, kteří se na sbírce podíleli, velmi děkuji, vážím si jejich úsilí,“ říká Roman Tlapák.

Text: Věrka Michalicová