Lidé darovali v Českých Budějovicích 900 kg potravin na Charitu!

V sobotu 16. listopadu 2013 proběhl první ročník celorepublikové Národní potravinové sbírky. V Českých Budějovicích měli lidé možnost darovat potraviny v obchodních domech Interspar a MAKRO. Jaký byl o sbírku zájem a kolik se v tom kterém obchodě vybralo, se dočtete v následujícím textu.

Zájem o sbírku byl velký. „Za Diecézní charitu České Budějovice děkuji všem dárcům! Velké poděkování patří také všem 17 dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné projekt zrealizovat,“ říká ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková, která obstarávala komunikaci s vedoucími obchodních domů a s dobrovolníky a konečné sčítání a vážení potravin.

Kolik se kde vybralo potravin a kde se potraviny využijí

V Intersparu lidé darovali 675 kg potravin. Pro představu je to 15 plných vozíků jídla. K tomu se vybralo v Makru 225 kg potravin, tj. 5 vozíků. Těstoviny, mouka, mléko, rýže, cukr, olej, konzervy, luštěniny, ale také sladkosti pro děti a mnoho dalšího.

Všechny potraviny budou rozděleny pro lidi v nouzi, kterým pomáhá Diecézní charita Č. Budějovice a charity v jižních Čechách. Např. v Č. Budějovicích dobrovolníci připravují a vydávají každou sobotu v zimním období 50 litrů polévky pro bezdomovce. Potraviny dále pomohou lidem v charitních azylových domech a noclehárnách, obdarujeme jimi seniory s nízkými příjmy v charitních domovech a ty seniory, kterým pomáhají Charitní pečovatelské služby na jihu Čech. Dále jimi obdarujeme v Českých Budějovicích lidi, kteří žijí v sociálním vyloučení, jsou ohroženi domácím násilím či se jedná o rodiny cizinců, kteří žijí trvale v naší republice. Ti všichni jsou klienty poradenských pracovišť Diecézní charity Č. Budějovice. Sladkosti, které lidé darovali, využijeme pro děti ze sociálně slabých rodin. Udělají jim radost na Vánoce a také pro ně budou odměnou při dětských akcích, které Charita pořádá.

Seznam dobrovolníků, kteří pomáhali a systém rozdělování pomoci

„Při akci pomáhali dobrovolníci Lucie Zemanová, Nataša Zemanová, Lenka Trávníčková, Dana Vitásková, Nikola Závorová, Jana Tlapáková, Martin Tlapák, MUDr. Miriam Čermáková, paní Křivánková, Eliška Volfová, Lucie Nováková, Angela Heldová, Lucie Drahníková, Petra Vohlídalová, Milada Nachmüllerová, Vladimír Čermák a RNDr. Růžena Bísková,“ vyjmenovává ředitelka Diecézní charity České Budějovice a uzavírá slovy: „Systém rozdělování potravin lidem vychází z jejich sociální potřebnosti tak, aby nedošlo ke zneužití darovaných věcí. Ještě jednou děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům.“

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Mgr. Michaela Čermáková, ředitelka