Charitní infolinky v českobudějovické diecézi

Charitní infolinky v českobudějovické diecézi

Českobudějovická diecéze – Vzhledem k opatřením vztahujícím se k pandemii covid-19 sestavila Diecézní charita České Budějovice ve spolupráci se všemi Charitami v diecézi seznam charitních infolinek dle jednotlivých regionů. Na uvedená telefonní čísla se může obrátit kdokoliv, kdo potřebujete radu, zajistit potřebnou službu, duchovní podporu nebo zažehnat akutní krizi.

Omezené vycházení, nutnost postarat se o své blízké, snížený příjem z důvodů péče o děti. To je jen malý výčet nových situací, v nichž se řada lidí ocitá kvůli epidemiologickým opatřením. Mnozí možná nevědí, že by jim s problémy mohla pomoci Charita. Diecézní charita České Budějovice navazuje na iniciativu Charity Česká republika poskytnout občanům potřebné informace a podporu v náročné situaci.

 

Charitní infolinky dle jednotlivých regionů mohou lidem poskytnout základní informace o aktuálních vládních nařízeních, pomoc s řešením sociálních dopadů spojených s karanténou (např. finanční tíseň, pracovně-právní problematika aj.), případně předají kontakty na další služby a instituce, jež pomohou lidem zajistit odbornou pomoc či základní životní potřeby (např. nákupy, dovážka obědů, péče o blízkou osobu apod.). Dále jsou k dispozici krizové linky nabízející psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, domácí násilí aj.), nebo pomoc duchovního na telefonu. 

 

Pro osamělé lidi zřídilo Dobrovolnické centrum možnost popovídat si s dobrovolníkem po telefonu – zájemci zavolají charitnímu dispečerovi, který předá kontakt aktuálně volnému dobrovolníkovi. Dobrovolník se obratem ozve zájemci ze skrytého čísla a může se zájemcem hovořit až půl hodiny. Telefonní hovory zajišťují pracovníci Charity a osvědčení dobrovolníci Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice. 

 

Děkujeme všem pracovníkům Charity, kteří se zapojují do jakékoli formy pomoci potřebným, především těm, kteří jste k dispozici lidem „v první linii“ ve zdravotních i sociálních službách. Velice si toho vážíme," dodává ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

ČBD_Charitní infolinky_IG_FB

Text:

M. Baráková