Českobudějovická Charita pořádá tradiční tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Foto z loňského dětského tábora (2014)

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin organizuje ve dnech 30. 7. - 5. 8. 2015 Diecézní charita Č. Budějovice. Letošní téma je "Lovci mamutů". Podobně jako v minulých letech, i tentokrát se tábora zúčastní 16 dětí ve věkovém rozmezí 6 až 12 let.

Letní tábor organizuje Diecézní charita Č. Budějovice devátým rokem. Děti jsou z klientských rodin charitních pracovišť Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Poradna pro cizince a migranty. Tábor se koná na místě Obora Nový Dvůr u Hluboké u Borovan.

Každoročně plně obsazená kapacita tábora je znamením, že tábor se mezi dětmi (a jejich rodiči) těší velké oblibě. Mnoho dětí se na týdenní pobyt vydá už poněkolikáté. Vedoucí jsou zkušení lidé. Jsou mezi nimi tři zaměstnanci Diecézní charity ČB, počtem však převládají dobrovolníci, kteří jsou tu pro děti zdarma a ve svém volném čase. Navíc si na tábor obvykle berou dovolenou ze zaměstnání či brigády.

Letos je pro děti připravena celotáborová dobrodružná hra na téma Cesta do pravěku. Cílem je zachránit matku malého mamuta, která upadla do zajetí. Děti se v průběhu tábora naučí pravěká zvířata, čeká je výroba táborové vlajky a pravěkého oblečení, výlety, hry a vaření v přírodě, poznávání rostlin a pravěká olympiáda. Kromě toho samozřejmě noční hra, návštěva hradu, ukázka hasicí techniky, koupání atd.

Děti ze sociálně slabých rodin poznají nové činnosti a způsoby her. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit se dozví nové informace o přírodě a zemi, na které žijí. Hlavním cílem všech zúčastněných ale zůstává, stejně jako v předchozích ročnících, načerpat síly a zažít radost a zábavu během týdenního táboření.

Program tábora organizuje Dobrovolnické centrum Diecézní charity Č. Budějovice spolu s  dobrovolníky. Právě dobrovolníci jsou neopomenutelnou součástí tábora. Díky nim, a také díky dárcům a sponzorům, mohou děti opět vyrazit za prázdninovým dobrodružstvím.

Dětský tábor podpořili: Statutární město České Budějovice, paní M. K., která si nepřeje zveřejnit své jméno, MUDr. Marie Heřmanová, pan Jiří Zíka, firma Čevak, Kongregace sester Nejsvětější Svátosti a další. Děkujeme všem dárcům!

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Mgr. Martina Langová, hlavní vedoucí Dětského tábora