Zpráva o pomoci po povodních 2013

Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013, které zasáhly zejména jižní, střední a severní Čechy, přišly rozsáhlé záplavy. Postihly téměř tisíc obcí. Tato událost vyburcovala Charitu Česká republika k rychlé akci. Jakým způsobem pomoc charity probíhala, se dočtete v následujícím textu.

Vyhlásili jsme sbírkové konto, sestavili krizový štáb a jmenovali celostátního koordinátora. V oblastech silně zasažených povodní (v českobudějovické, litoměřické a pražské diecézi) začali koordinovat činnost Charit diecézní koordinátoři. Rychlou pomoc v podobě sbírky úklidových materiálů a pomoci týmů dobrovolníků solidárně nabídly také Charity z „nezasažených oblasti“, především z Moravy a ze Slezska.

Sbírkový účet

Od prvního okamžiku bylo vyhlášeno sbírkové konto (číslo účtu 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 a také dárcovská SMS (DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777) a šířeno pomocí tiskových zpráv prostřednictvím médií. Aktuální informace o aktivitách Charity byly zveřejňovány na vlastních webových stránkách http://povodne.charita.cz/.

Na sbírkový účet Charity ČR přispěli především drobní dárci částkou téměř patnácti milionů korun. Částkou dvaadvaceti milionů korun přispěla na pomoc českým obětem povodní Německá charita (Deutsches Caritasverband). Ostatní příjmy jsou finanční dary věnované přímo arci/diecezním Charitám v celkové výši 5 071 757 Kč od jednotlivců, institucí, firem, partnerských organizací z ČR i zahraničí (např. z diecéze Řezno [Regensburg/Německo]), kostelní sbírky či dary od farností. Dárci poslali přes 15 tisíc dárcovských SMS, což představuje částku přes čtyři sta tisíc korun. Celkem se podařilo Charitě ČR shromáždit prostředky ve výši 42 060 153 Kč. Viz následující graf.

Přímá a finanční pomoc

Za získané prostředky poskytly jednotlivé místní Charity - na základě vlastního podrobného sociálního šetření v terénu - přímou materiální a finanční pomoc vytypovaným rodinám. Charita se cíleně zaměřila především na osoby, které si sami pro vysoký věk, nemoc nebo sociální vyloučení nedokáží pomoci a nával povinností spojených s opravou vlastních domovů by nezvládli.

Celkem 346 pracovníků provedlo monitoring a 135 pracovníků sociální šetření, 114 pracovníků poskytlo psychologickou první pomoc. Do akce se zapojilo 222 dobrovolníků.

Obnova domovů

Charita ČR poskytla v prvních týdnech pomoc 2 124 osobám, zapůjčila do domácností 307 vysoušečů, s úklidem domácností pomohlo 119 většinou dobrovolných pracovníků. Z veřejné sbírky a dalších darů získalo přes devět set domácností přímou finanční pomoc na nutné opravy a nákup nového vybavení.

Charita přijala a následně rozdala materiální pomoc od jednotlivců a firem, Charit a farností v celkové hodnotě přes 6,5 milionu korun. Z nezasažených oblastí (Morava, Slezsko, východní a západní Čechy) vyslaly Charity celkem čtrnáct dodávek či kamionů naplněných materiální pomocí. Bylo rozdáno 8 782 litrů desinfekce a čisticích prostředků, 5 572 ks nářadí, nástrojů a pomůcek pro úklid, 2 736 ks pracovních oděvů a ochranných pomůcek, 3 933 ks jiné pomoci (například repelenty, vody, oděvy a hračky…).

Evakuační centra a krizová pomoc

Charita poskytla v severních Čechách dočasné přístřeší 191 lidem, kteří zde prožili celkem 1 680 noclehů. V rámci své nabídky provozovala Charita také Krizovou linku, ta vyřídila 157 telefonátů. U webových stránek povodne.charita.cz bylo zaznamenáno 3 391 stažení rad a manuálů.  

Vynaložené prostředky

Podle stavu ke konci listopadu 2013 Charita již vydala na přímou pomoc domácnostem 26, 9 milionu Kč (64,1 % objemu získaných prostředků), na náklady souvisejícími s poskytnutím pomoci (tj. náklady na pohonné hmoty a dopravu, náklady povodňového týmu, náklady na provoz krizové linky pomoci apod.) vydala 3,5 milionu (8,2 %), necelé 2 miliony si vyžádaly režijní náklady (4,6 %) a 9,6 milionů korun ještě nebylo vyčerpáno (23,1 %).  Viz následující graf.


Do konce listopadu Charita již poskytla pomoc více než devíti stovkám domácností, tím ovšem pomoc zdaleka nekončí. V plánu je pomoci dalším čtyřem stům. Dohromady Charita tak poskytne pomoc 1332 domácnostem.

Podpora ze strany církve

V napjatých okamžicích, které následovaly po přívalu a opadnutí velké vody, nám bylo velkou oporou pochopení ze strany římskokatolické církve v ČR. Mohli jsme se opřít o pomoc mnoha věřících i duchovních, kteří ve svých farnostech pomáhali s  pořádáním sbírky i s přímou pomocí. Kostelní sbírka, kterou uspořádala diecéze České Budějovice, vynesla 1 067 442 Kč. Arcibiskupství pražské věnovalo 500 000 Kč. V litoměřické diecézi biskupství zapůjčilo Charitě nevyužívaný kostel sv. Ludmily pro potřeby humanitárního skladu a jeho duchovní se nabídli k duchovní pomoci postiženým. A takových příkladů vzájemné spolupráce a vstřícnosti bylo mnoho.

Závěr

Při organizaci pomoci při a po povodních Charita využila a zúročila své zkušenosti nabité doslova „za pochodu“ při povodních v letech 1997, 1998, 2002, 2006, 2009 a 2013. Díky dobrým výsledkům své předchozí práce se Charitě podařilo získat od dárců i od bratrské Charity Německo velký objem finančních příspěvků.

Charita svoji pomoc tradičně zaměřila zejména na jednotlivce a rodiny, kteří by sami obnovu svých domácností nezvládli. Další „devizou“ charitní práce je její dlouhodobé trvání. Díky husté síti místních středisek Charita zůstává nablízku svým klientům ještě dlouho poté, co povodně dávno nejsou mediálně vyhledávaným tématem a jejichž následky přestávají být v zasaženém regionu na první pohled viditelné.


Mapka oblastí, kde Charita pomohla po povodních 2013 

Text: Lukáš Curylo, ředitel Charita Česká republika