YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví   

YoungCaritas.cz aneb mladé dobrovolnictví   

České BudějoviceDiecézní charita České Budějovice od roku 2019 zařadí mezi programy svého Dobrovolnického centra nový projekt YoungCaritas.cz, který cílí na podporu dobrovolnictví, solidarity a prosociálního chování dětí a mládeže. K tříleté podpoře tohoto jedinečného projektu se spolupracující firma Energie AG Bohemia zavázala symbolicky 27. září na Den Charity.

young_caritas_tab

Nový projekt YoungCaritas.cz je pokračováním úspěšného projektu Vodní kapky, v rámci něhož holding Energie AG Bohemia v průběhu deseti let finančně podporoval hornorakouskou charitu (Caritas Oberösterreich) ve vybudování 262 studní v africkém Kongu. Nyní by Vodní kapky měly probudit k životu dobrovolnictví mladých lidí a jejich solidaritu v českobudějovickém regionu – na podporu nového projektu YoungCaritas.cz, inspirovaného lineckou charitou, vodohospodářská společnost věnuje jeden haléř ze zisku za každý metr krychlový vody dodaný českým zákazníkům. 

Spolupráci o chystaném projektu YoungCaritas.cz (Mladá Charita) formálně stvrdil podpisem ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a jednatel firmy Energie AG Bohemia Christian Hasenleitner symbolicky na Den Charity, který u nás připadá na 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení). Tímto memorandem se Energie AG Bohemia zavázala k tříleté podpoře projektu, jehož cílem je podpora dobrovolnictví a prosociálního chování dětí a mládeže.  

Myšlenka YoungCaritas.cz vznikla při mé návštěvě v linecké charitě, kde tento projekt funguje již 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy jako je hlad, chudoba, zadlužení, chybějící domov, stáří i třeba násilí a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat. Jsem velmi rád, že jsme v Energii AG Bohemia našli partnera, který má odvahu a chuť s námi tento projekt začít u nás podporovat“, uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.  

Osobitý projekt YoungCaritas.cz, který má za cíl otevřít srdce dětí a mládeže pro potřebné, se tak od roku 2019 zařadí mezi ostatní programy Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice, které dlouhodobě koordinuje činnost desítek dospělých dobrovolníků.

878A3992878A4015

Text: Martina Baráková, PR pracovník

Foto: Energie AG Bohemia