Upozornění pro uživatele služeb Střediska Diecézní charity České Budějovice

Upozornění pro uživatele služeb Střediska Diecézní charity České Budějovice

V zájmu ochrany zdraví klientů i pracovníků Diecézní charity České Budějovice, v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, prosíme stávající klienty i zájemce o naše sociální služby o zvážení přímého kontaktu s pracovníky poraden. Pracovníci jsou v pracovní době dostupni na uvedených telefonních číslech a e-mailech. Platí také zákaz návštěv pro chráněné bydlení Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

upozornění_COVID-19