Tří-pilířový důchodový systém v ČR

Ve vyspělých zemích světa se penzijní systémy poněkud liší. Největší rozdíl je v míře zapojení soukromého sektoru v povinném penzijním systému.

Takzvaná penze, tedy může být úplně veřejná, soukromá či kombinovaná. Tří-pilířový systém je tedy právě touto kombinací. Pilířem tedy zjednodušeně rozumíme příjem v penzi.

Tři druhy příjmu v penzi:

  • I.pilíř - Penze od státu

Občan odvádí ve svém produktivním věku důchodové pojištění. Vyšší odvod znamená i vyšší důchod, penze se však s vyšším příjmem zvyšuje pomaleji.

  • II.pilíř – Penzijní fond

Občan si během života spoří do vybraného penzijního fondu. Fond jeho peníze spravuje a zhodnocuje. Penzijní připojištění  je v ČR finančně podporováno ( státní podpora, možnost snížení daňového základu o zaplacené částky penzijního připojištění).

  • III.pilíř – Vlastní investice a úspory

Zdrojem tohoto pilíře je příjem od různých finančních společností, kam si občan dobrovolně spořil ( investice do akcií, kapitálové životní pojištění, komerční důchodové pojištění, stavební spoření,…..). Účelem této investice je její postupná přeměna na finanční hotovost v důchodovém věku.

Bc. Iveta Součková, Odborný garant zdravotně sociálních projektů