Předdůchod neznamená předčasný důchod

Od 1.ledna 2013 bude možno v ČR  využít předdůchod jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku.

Výplata předdůchodu je přímo vázána na využití třetího pilíře důchodového systému, které je v současné době dobrovolné. Jedná se o výplatu peněz ze soukromého sektoru penzijního spoření, které si občan během svého produktivního života spoří.

Více na http://www.mpsv.cz/cs/13226

Bc. Iveta Součková, Odborný garant zdravotně sociálních projektů