Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Pracovníci charity jsou proškoleni na povodně

Nejen povodně, ale i požáry, hromadné havárie aut apod. Na mimořádné události, které mohou postihnout více obyvatel najednou, se připravovali pracovníci jihočeských charit na dvoudenním školení.

V Českých Budějovicích proběhlo dvoudenní vzdělávání na téma organizace pomoci při mimořádných událostech. Školení proběhlo ve dnech 27. – 28. 5. 2014 a zúčastnilo se jej na čtyřicet pracovníků Charit od Sušice až po Pelhřimov.

„Je to už druhá konference. Sešli jsme se před zhruba dvěma lety, abychom vybudovali kapacity. Za ty dva roky jsme si vyzkoušeli, jak fungujeme. A právě při mimořádných událostech, jako byl třeba požár, nebo při posledních povodních jsme si ověřili, že kapacity máme a nyní je třeba je rozvíjet a budovat dál,“ zahájila dvoudenní seminář paní Michaela Čermáková, ředitelka Diecézní charity České Budějovice.

Hlavním tématem školení byl systém řízení, komunikace a dalších strategií při mimořádných událostech. Lektory byli Martin Zamazal a Roman Tlapák, oba organizátoři pomoci při minulých povodních a dalších náročných situacích. Celé školení bylo financováno partnerskou německou charitou (Deutsche Caritasverband e. V., Freiburg).

Aby se pomoc nekumulovala pouze na jednom místě

Účastníky přišla osobně pozdravit zástupkyně za krajský úřad Ing. Marta Spálenková, vedoucí krizového řízení Jihočeského kraje. Ta ve svém příspěvku mj. seznámila posluchače se vznikem a fungováním Panelu Jihočeského kraje: „V roce 2006 se začala rodit myšlenka pomáhat koordinovaně tak, aby se dostalo na každého člověka. Na každou domácnost, která je povodněmi zasažena. Ale nemusí to být jenom povodně, může to být i jiná událost. V rámci koordinace nouzového přežití jsme začali vytvářet rámec pro poskytování humanitární pomoci, tzn. Panel. Při povodních v roce 2002 v Čechách to bylo tak, že kdo kam přišel, tam byl. Někde bylo pomoci hromada, někde pomoc nebyla vůbec… Od roku 2005 jsme začali jednat s neziskovými organizacemi, dával se dohromady návrh o spolupráci a o členech. Pak to zapadlo a v roce 2008, po povodních roku 2006, kdy se opět projevila nekoordinovanost, tak jsme tu myšlenku vytáhli znovu. V roce 2009 jsme si spolupráci při malých povodních na Lužnici ověřili. V roce 2009 byl panel odsouhlasen i panem hejtmanem a na Bezpečností radě a uzavřely se smlouvy nejprve se čtyřmi partnery – Český červený kříž, ADRA, Charita a Sdružení Moravy, Čech a Slezska. Zpracoval se statut, jednací řád. V roce 2011 jsme uzavřeli dodatek a byli přibráni dva další partneři, a to Středisko pro rodinu a mládež a Diakonie ČCE. A dál jsme se rozhodli, že panel rozšiřovat nebudeme, protože tím je Jihočeský kraj dostatečně pokrytý. V roce 2013 jsme skutečně vyzkoušeli Panel tak, jak jsme jej nastavili,“ uvedla Marta Spálenková, vedoucí krizového řízení Jihočeského kraje.

Buďme stále připraveni

Na část školení přišel i biskup katolické církve Pavel Posád. V krátkém pozdravu vyzval přítomné zástupce jednotlivých charit k připravenosti: „Oheň, voda a další živly nám nejen slouží, ale také nás ohrožují. Dobrý sluha, zlý pán. Musíme s tím počítat, protože když je člověk připraven, tak není ohrožen. Buďme stále připraveni. A když tato událost přijde, tak si vyhrňme rukávy a pojďme na to! Děkuji vám za vaši přítomnost, za vaši službu a za vaši práci. Přeji vám pokojné a smysluplné jednání,“ řekl biskup Pavel Posád, zástupce českobudějovického biskupství, které je zřizovatelem Charity.

Text: Věrka Michalicová

Kontakt pro média: Roman Tlapák