Papež František připomněl Světový den za odstranění chudoby

Před nedělní modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí připomněl Svatý otec Mezinárodní den za odstranění chudoby, který se slavil v úterý 17. října. Podle papeže Františka chudoba nemá nic společného s osudovostí: je způsobena příčinami, které je třeba identifikovat a odstranit.

Mezinárodní den za odstranění chudoby připomíná také Caritas Europa, která vyzývá politiky, aby se postarali o to, že nikdo nezůstane pod hranicí chudoby. Shannon Pfohman z Caritas Europa vysvětlila, že je důležité si toto téma globálně připomínat, neboť rozsah chudoby ve světě stále dosahuje enormních proporcí.

Navzdory úsilí EU o odstranění chudoby v souvislosti s její strategií Evropa 2020, jejímž cílem je zmenšení počtu lidí žijících pod hranicí chudoby, jen málo se podařilo zlepšit z rozličných důvodů. Je tedy důležité, abychom připomínali světovým politikům, že mají věnovat svojí pozornost rozsahu chudoby ve světě,“ řekla Shannon Pfohman.

Caritas Europa vydala prohlášení nazvané „Ať se chudoba stane do roku 2030 historií“. Podle Pfohman má prohlášení návaznost na strategii OSN Cíle udržitelného rozvoje a odkazuje také na Agendu 2030. Dodala, že každý čtvrtý člověk v EU má zkušenost alespoň s jednou ze tří forem chudoby a sociálního vyloučení.

Věříme, že toto úsilí přispěje k ukončení chudoby, neboť prvním rozvojovým cílem je právě ukončení chudoby. Obsahuje celou řadu různých cílů, které by měly vlády přijmout a implementovat ve svých národních plánech, aby dosáhli těchto cílů do roku 2030,“ prohlásila Shannon Pfohman.

Cílem Mezinárodního dne za odstranění chudoby je upozornit na situaci lidí, kteří čelí extrémní chudobě a sociálnímu vyloučení. Valné shromáždění OSN vyhlásilo tento den za účelem zvyšování povědomí o potřebě odstranit ve všech zemích bídu a nedostatek. 17. října si tak každoročně připomínáme problémy lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby a jejich zkušenosti, kterými mohou přispět k jejímu vymýcení.