Ministr zdravotnictví Vojtěch navštívil charitu

Ministr zdravotnictví Vojtěch navštívil charitu

České Budějovice – Diecézní charitu České Budějovice navštívil v pátek 20. července ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jednal se zástupci charit v českobudějovické diecézi, které provozují zdravotnické služby. Zavítal také do Domu sv. Pavla (MCHČB) kde se v debatě věnoval otázce nedostatečné zdravotní péče o osoby bez domova.

Diecézní charitu České Budějovice navštívil v pátek 20. července ministr zdravotnictví a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Adam Vojtěch. Jednal se zástupci Městské charity České Budějovice, Oblastní charity Písek, Oblastní charity Strakonice a Oblastní charity Viperk – charitami, které provozují některou ze zdravotnických služeb jako je např. domácí péče, pečovatelská služba nebo osobní asistence.

Diskutovalo se např. o zatížení zdravotnického personálu administrativou, nedostatku zdravotních sester a finančních prostředků na financování zdravotnických služeb, což je vzhledem k narůstající poptávce po domácí péči palčivým problémem nejen charit.

Poté ministr Vojtěch zavítal do azylového zařízení MCHČB Dům sv. Pavla, kde se v debatě s ředitelem MCH České Budějovice Vítem Fialkou, vedoucí zařízení Petrou Vohlídalovou a ředitelem DCH České Budějovice Jiřím Kohoutem věnoval dosud nevyjasněné problematice nedostatečné zdravotní péče a zázemí pro nemocné osoby bez domova.

IMG_2256

Ministr Vojtěch jednal na DCHCB se zástupci charit, které provozují zdravotnické služby.


IMG_2270

Závěrečné foto z jednání.

 

IMG_2305

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v debatě s vedoucí Domu sv. Pavla Petrou Vohlídalovou, s ředitelem MCHČB Vítem Fialkou (vpravo) a ředitelem DCHČB Jiřím Kohoutem (vlevo).

 

IMG_2284

Prohlídka dosavadní ordinace v azylovém Domě sv. Pavla.

 

Text a foto:

Martina Baráková