Dotazník pro veřejnost - SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Dotazník pro veřejnost - SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašich názorů, postřehů či zkušeností se sociálním poradenstvím. Jeho vyplněním výrazně pomůžete procesu komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice. Děkujeme! 

Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se Vašich názorů, postřehů či zkušeností se sociálnÍm poradenstvím. Jeho vyplněním výrazně pomůžete procesu komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě České Budějovice. Bližší informace o tomto procesu můžete nalézt na webových stránkách Magistrátu města České Budějovice http://rpss.c-budejovice.cz.


Dotazník je zcela anonymní a data z něj získaná budou využita pouze pro účely procesu komunitního plánování sociálních služeb. Při vyplňování označte vybranou odpověď křížkem, nebo dle pokynu uveďte odpověď vlastními slovy.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYlGLw8GsimuRiqzTwTptWfuqXg4TQQdT-IELWWDplNDsxIg/viewform


Děkujeme, že se i Vy zapojíte do procesu plánování sociálních služeb. Váš názor nás skutečně zajímá.