Diecézní charita České Budějovice slavnostně otevřela nové sídlo

Diecézní charita České Budějovice slavnostně otevřela nové sídlo

V úterý 12. června Diecézní charita České Budějovice slavnostně otevřela své nové sídlo na adrese Kanovnická 18. Novým prostorám požehnal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil za účasti pozvaných hostů mj. z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Magistrátu města České Budějovice, světícího biskupa a prezidenta Charity Česká republika Pavla Posáda, a také obou bývalých ředitelek Diecézní charity České Budějovice – zakladatelky Heleny Fáberové a dlouholeté ředitelky Michaely Čermákové.

„Jsem velmi rád, že takto společně můžeme oslavit a symbolicky otevřít tento nový dům, sídlo Diecézní charity České Budějovice po 26 letech od jejího založení, kdy po celou dobu sídlila hned vedle na Kanovnické 16. A v této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat diecéznímu biskupovi za to, že inicioval pořízení této nemovitosti. Od samého počátku, kdy jsem nastoupil do své funkce, tak mu velmi záleželo na tom, abychom měli lepší, prostornější sídlo, abychom měli kanceláře, ve kterých se nám bude dobře pracovat, abychom měli místo, kde bychom mohli uvítat hosty, sponzory a dárce, kde se můžeme scházet i v rámci porad ředitelů. Toto byly potřeby, které pan biskup vnímal od samého počátku, mnohem více než já, a za to bych mu chtěl velmi poděkovat, že tu dnes můžeme stát a zde pracovat“, uvedl ředitel Diecézní charity Jiří Kohout.

Ve třech patrech budovy aktuálně sídlí ředitelství, ekonomický úsek, sekretariát a další odborné agendy, ale také sociální služby Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Poradna pro cizince a migranty. V nadcházejících měsících se sem přesune z Riegrovy ulice také Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi.

Prezident Diecézní charity České Budějovice P. Stanislav Brožka k tomu dodal: „Charita. Malý dům s velkými příběhy. Tato věta hezky vystihuje dvojí složku tohoto domu. Jednak je to zázemí, materiální podpora a pomoc, ale zároveň je tento dům tvořen velkými příběhy – příběhy lidí, kteří zde pracují, a také příběhy lidí, kteří zde hledají pomoc.“

Všechny prostory budovy požehnal biskup Kročil. Jednou z jeho priorit již při nástupu do funkce biskupa před 3 lety byla právě charita, služba nejpotřebnějším, jelikož charita vždy patřila ke stěžejním úlohám církve.

„Na to, aby mohl někdo dělat charitu, potřebuje také spolupracovníky, dárce a prostory, aby se tato služba mohla vůbec uskutečňovat. Chci poděkovat zástupcům kraje i magistrátu za spolupráci s Diecézní charitou České Budějovice, protože lidé pracující v charitě mají svoje potřeby, rodiny a zaslouží si důstojnou mzdu, s čímž je třeba nadále pracovat, tato služba druhým se nedá ale dokonalým způsobem zaplatit penězi, je třeba tam dát kus lidství, srdce, lásky“, zmínil biskup Kročil.

Ředitel Kohout na závěr uvedl: „Pro nás toto přestěhování do tohoto domu je takovým novým nakopnutím, symbolickým startem, nadechnutím. Jsme za to velmi rádi a doufáme, že toto sklidí své ovoce a že to bude vidět na práci charity v diecézi.“

Poté následovala prohlídka domu za doprovodu kytarového tria studentek z českobudějovické konzervatoře, kdy se role průvodců ujal prezident DCHČB Stanislav Brožka a také ředitel Jiří Kohout. Pozvaní hosté si pak odnesli originální dárek – vlastnoručně stáčený med „Prezident“ od prezidenta Brožky.

Také v souvislosti s otevřením nového sídla pořádá Poradna pro cizince a migranty při DCHČB putovní výstavu Jindřich Štreita Jsme ze stejné planety, která bude k vidění hned na několika místech po Českých Budějovicích: v průběhu června na Teologické fakultě JU, v červenci v křížové chodbě na Piaristickém náměstí a v říjnu na začátku akademického roku na rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Integrace cizinců 2018.

Text a foto: Martina Baráková

 

Otec biskup Vlastimil požehnal nové sídlo DCHCB

Charita nabízí služby pod novou střechou

Českobudějovická diecézní charita se přestěhovala do nových prostor