Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu

Jihočeský kraj také v letošním roce podpořil projekty Diecézní charity České Budějovice. Díky dotacím budeme moci pomáhat potřebným cílovým skupinám po celém Jihočeském kraji. Více informací v článku.

Jihočeský kraj pro rok 2019 poskytl dotace pro níže uvedené služby Diecézní charity České Budějovice, která už více než 27 let pomáhá lidem ohroženým domácím násilím a sociálním vyloučením, seniorům, cizincům a migrantům i dalším cílovým skupinám potřebných.

 • Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi – odborné sociální poradenství, výše podpory: 567 000 K
  Poradna Eva pomáhá ženám a dívkám v nepříznivé životní situaci, tak, aby se lépe orientovaly ve svých právech i povinnostech, v možnostech pomoci a službách, aby získaly větší kontrolu nad vlastním životem.
 • Poradna Eva – terénní programy, výše podpory: 1 125 000 Kč
  Pracovníci terénního programu vyhledávají a kontaktují osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách či komunitách v Č. Budějovicích, poskytují radu a pomoc, a tím zastavují či zpomalují jejich sociální propad.
 • Občanská poradna Tábor, výše podpory: 283 000 Kč
  Občanská poradna v Táboře informuje o právech a povinnostech každého jedince, seznamuje s důležitými informacemi a službami, které mohou lidem pomoci hájit jejich zájmy v nepříznivých životních situacích.
 • Terénní program Tábor, výše podpory: 1 023 000 Kč
  V rámci Terénního programu Tábor je pomáháno osobám v nepříznivých životních  situacích, jejichž aktuální situace je zapříčiněna ztrátou či hrozbou ztráty jejich zázemí – tj. domova, kontaktů s rodinou, zaměstnání apod.
 • Dům sv. Františka – chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Veselí nad Lužnicí, výše podpory: 6 403 000 Kč
  Chráněné bydlení je v Domě sv. Františka poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného či mentálního postižení nebo kombinace obou hendikepů, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Péče je v maximální možné míře přizpůsobena domácím zvyklostem klientů, respektujeme přání a volbu každého klienta.

Služby s celokrajskou působností:

 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (pracoviště Č. Budějovice, Tábor, Strakonice), výše podpory: 2 357 000 Kč
  Intervenční centrum poskytuje radu a pomoc v oblasti domácího násilí a následného pronásledování. Činnost IC je zaměřena na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí. Usilujeme o zajištění bezpečí, řečení krizové situace a o navrácení do běžného života.
 • Poradna pro cizince a migranty, výše podpory: 497 000 Kč
  Poradna nabízí pomoc cizincům, jejich rodinným příslušníkům a občanům ČR, kteří mají vazbu na cizince, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 

Jihočeský kraj v roce 2019 poskytl Diecézní charitě České Budějovice také dotace na 3 projekty, jejichž realizace skončila k 30. 9. 2019. Jedná se o projekty:

 • „Dobrovolníci charity v pobytových zařízeních 2019“, výše podpory 200 000 Kč.
 • „Komunitní práce Novohradská 2019“, výše podpory 200 000 Kč.
 • „Více informací, více nezávislosti 2019“, výše podpory 55 000 Kč.

Díky podpoře Jihočeského kraje se podařilo rozvíjet dobrovolnickou činnost v pobytových sociálních zařízeních, pracovat ve vyloučené lokalitě Novohradská v Českých Budějovicích, zrealizovat 4 vzdělávací programy
a celostátní konferenci zdravotní péče.

jihocesky kraj-barbanner-podpora

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT S NÁMI!

DCHCB_logo_na_bilem_pozadi