Cena Charity 2018 putuje do jihočeských Katovic

Cena Charity 2018 putuje do jihočeských Katovic

Praha, České Budějovice, KatoviceCena Charity ČR 2018 za rozvoj charitního díla byla 31. října 2018 v pražském Obecním domě udělena devíti nominovaným z celé České republiky. Všechny oceněné spojuje obětavá práce pro druhé v rámci díla Charity ČR. Uznání se dostalo také Miroslavu Čapkovi z jihočeských Katovic.

Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, proběhlo večer 31. října v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR a českobudějovického světícího biskupa Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla. Slavnostním večerem provázel známý katolický kněz Zbigniew Czendlik.

Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

CCH_2018_2Tomuto uznání ze strany Diecézní charity České Budějovice se dostalo Mgr. Miroslavu Čapkovi z Katovic, který působí jako zástupce ředitele dobrovolné Farní charity v Katovicích od jejího založení v roce 1995 do dnes. Dobrovolně, bez nároku na odměnu organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež, setkávání seniorů a nemocných a vypomáhá s řadou dalších aktivit. Farní charitě spravuje také webových stránek a organizuje tradiční Tříkrálovou sbírku. Jeho civilní profesí je však učitelství na 2. stupni ZŠ Katovice, kde učí matematiku a fyziku. 

„Pan Miroslav Čapek si zasloužil Cenu Charity jako poděkování za příkladnou dlouholetou dobrovolnou službu, kterou vykonává s výjimečným osobním přispěním“, uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

„Získání Ceny Charity považuji za ocenění práce celé dobrovolné Charity a dobrovolnictví obecně“, řekl Miroslav Čapek, laureát za českobudějovickou diecézi.

Dobrovolná Farní charita Katovice pracuje od roku 1995 jako organizace lidí s křesťanskými hodnotami. Své aktivity realizuje ve volném čase. Práce farních dobrovolníků je projevem víry, obětavosti a lásky k bližním. FCH Katovice sdružuje lidi z farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Snaží se zde o to, aby z každé obce byl v Charitě zastoupen alespoň jeden člověk, který bude schopen účinně a fundovaně pomoci lidem v nouzi ve svém nejbližším okolí, a také bude schopen předávat informace o činnosti místní Charity.

 „Je třeba zmínit, že dobrovolná Charita svou činnost vyvíjí zcela dobrovolně, to znamená bez nároku na finanční odměnu. Hlavním úkolem takových Charit je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně“, poznamenal Jiří Kohout.

Cena Charity ČR, jež je udílena od roku 2008, je poděkováním a uznáním za obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity ČR. Kandidáty nominuje každá z osmi diecézních Charit, a také Česká katolická charita.

Cenu Charity 2018 obdrželi:

  • Hana Mácová, pečovatelka Oblastní charity Tišnov,
  • Miroslav Čapek, zástupce ředitele dobrovolné farní charity v Katovicích,
  • Kateřina Litošová (sestra Dagmar), vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, pedagožka a psychoterapeutka,
  • Roman Striženec, metodik sociálních služeb Diecézní charity Litoměřice,
  • Marie Jakubíková, pečovatelka Farní charity Veselí nad Moravou,
  • Jan Hanuš, ředitel Charity Opava,
  • Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov,
  • Grace Mboizi, rozvojový pracovník a zástupce vedoucí mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě,
  • Romana Dvořáková, ředitelka Charitního domova Stará Boleslav.

Medailonky všech nominovaných najdete zde.

CCH_2018

CCH_2018_1

Foto: Charita ČR / Lubomír Kotek.

Text: Martina Baráková, PR pracovník DCHCB