20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

20. září byly uděleny Ceny Charity ČR

Osm zaměstnanců a dobrovolníků obdrželo Cenu Charity ČR za rozvoj charitního díla. Ceny předal 20. září 2011 v pražském augustiniánském kostele sv. Tomáše prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Pasování do "školáckého stavu"

Pasování do "školáckého stavu"

Ve středu 31.8.2011 probíhalo na NZDM Srdíčku Jiloru slavnostní pasování uživatelů do „školáckého stavu.“

ZAHÁJENÍ PROVOZU KERAMICKÉ DÍLNY

ZAHÁJENÍ PROVOZU KERAMICKÉ DÍLNY

Oblastní charita Strakonice otevírá novou keramickou dílnu

Zemřel generální vikář Plzeňské diecéze Mons. Dr. Robert Falkenauer

Mons. Dr. Robert Falkenauer, generální vikář Plzeňské diecéze, byl povolán na věčný odpočinek dnes 7.9.2011 v odpoledních hodinách.Prožil život plný služby a péče o duchovní blaho svěřeného stádce, služebníku věrný vejdi ve slávu svého Pána. Jako ředitel DCHP děkuji otci Robertovi za vše dobré, co udělal pro mnohé z nás, stejně jako za rozvoj díla Charity v naší diecézi. Jiří Lodr

Parte Mons. Falkenauera je možné stáhnout zde.

(životopis po rozkliknutí článku)

Charita podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách

Charita ČR podporuje návrh v novele Zákona o sociálních službách, podle kterého má být příspěvek na péči vyplácen přímo rodinným příslušníkům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří o člověka se zdravotním postižením pečují.

Reportáž z výletu s dětmi na Lipno

Podzemí bylo úžasné. I holky, které zpočátku frfňaly, že ... co tam budeme dělat... byly nakonec nadšené.  Samozřejmě kluci si to užívali o trochu víc; nejvíc asi dospěláci. Navíc zrovna nejely turbíny, takže jsme viděli prázdné přívodní roury. Bylo to impozantní.

Hartmanice 2011

Hartmanice 2011

Letos jsme se již po páté setkali v Hartmanicích při údržbě židovského hřbitova, pietním setkání v synagoze za přítomnosti Ing. Jana Litomiského, P.Jana Wirta, P.Václava Hese, Ing. Václava Volence, Mgr.Josef Hese  a p.Václava Diviše.

Oslava 10 let činnosti Oblastní charity Sušice

Srdečně Vás zveme na setkání které proběhne 24.9.2011 ve Volšovech u Sušice. Pozvánka na setkání zde.

Auto pro CHARITU

Auto pro CHARITU

V úterý 9. 8. 2011 předala společnost ČEZ Správa majetku s.r.o. osobní automobil Renault Kangoo Městské charitě České Budějovice. Automobil doplní vozový park a bude využíván sociálními pracovníky za účelem poskytování komplexní domácí péče. Městská charita velice děkuje za poskytnutí tohoto daru. (více)

Děti ze sociálně slabých rodin byly na táboře Indiánská stezka - tisková zpráva po táboře

Děti ze sociálně slabých rodin byly na táboře Indiánská stezka - tisková zpráva po táboře

Začátkem července vyjely děti z klientských rodin Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice po páté na svůj letní tábor. Sedmidenní pobyt uspořádalo charitní Dobrovolnické centrum v úzké spolupráci s Poradnou Eva.