Děti ze sociálně slabých rodin byly na táboře Indiánská stezka - tisková zpráva po táboře

Děti ze sociálně slabých rodin byly na táboře Indiánská stezka - tisková zpráva po táboře

Začátkem července vyjely děti z klientských rodin Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice po páté na svůj letní tábor. Sedmidenní pobyt uspořádalo charitní Dobrovolnické centrum v úzké spolupráci s Poradnou Eva.

Děti se vydají na indiánskou stezku

Děti se vydají na indiánskou stezku

Diecézní charita České Budějovice pořádá pro 16 dětí ze sociálně slabých rodin dětský tábor Indiánská stezka.

Mezinárodní workshop o dobrovolnictví

Mezinárodní workshop o dobrovolnictví

Nedaleko tirolského Bolzana se 20.-24.6. konal mezinárodní workshop na téma dobrovolnictví. Za nás se zúčastnili 4 zaměstnanci Městské charity České Budějovice v čele s ředitelem Josefem Hesem (ostatní vidíte na fotce). Blííže v článku....

Přednáška "Služba v církvi"

Přednáška "Služba v církvi"

Konáte dnes svou pouť. A to je dobře hned z několika důvodů. Je to příležitost k vzájemnému setkání. Vyjadřujete, že charita patří k životu církve, a v tomto společenství chcete prožít blízkost Pánu a jeho Matce Marii. V neposlední řadě si chcete uvědomit, že také charita putuje, je na cestě, tedy v určitém procesu, kterému by neměl chybět směr a cíl....

Těmito slovy začínala přednáška sekretáře otce biskupa Aleše Ligockého na téma Služba v církvi, která zazněla na Pouti charit konané 8. 6. 2011.

CI zvolila nového generálního sekretáře

Novým generálním sekretářem Caritas Internationalis se stal Michel Roy. Pro příští čtyři roky ho schválilo valné shromáždění CI v Římě ve čtvrtek 26. května 2011. Zástupci jednotlivých národních Charit vybrali Michela Roye většinou hlasů.

Honduraský arcibiskup znovu v čele CI

Účastníci 19. valného shromáždění Caritas Internationalis  24. května potvrdili v úřadu dosavadního prezidenta, kardinála Oscara Rodrígueze Maradiagu, SDB. Kardinál  Rodríguez, arcibiskup hl. města Hondurasu, zastává tuto funkci již čtyři roky. Více...

Prezident a ředitel Charity ČR na zasedání v Římě

Od 21. do 27. května 2011 zasedá v Římě regionální konference Caritas Europa a posléze 19. generální shromáždění Caritas Internationalis. Shromáždění se účastní prezident Charity ČR biskup Pavel Posád a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Den dětí na Charitě v ČB

Den dětí na Charitě v ČB

Diecézní charita připravila Den dětí pro děti zaměstnanců a klientů Diecézní charity České Budějovice.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg navštívil Denní centrum v Gruzii

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg během své oficiální návštěvy Gruzie 12. května navštívil Denní centrum domácí péče ve městě Gori, které vybudovala Charita Česká republika.

Zahradní slavnost v Č. Budějovicích

Zahradní slavnost v Č. Budějovicích

Zahradní slavnost – poděkování dobrovolníkům a rozloučení před prázdninami