Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Dobrovolnické centrum a Poradna Eva při Diecézní charitě chystají letní pobyt pro děti.

Dobrovolnické centrum a Poradna Eva při Diecézní charitě v Českých Budějovicích pořádají od 18. do 24. července letní tábor pro děti v charitním objektu zámku Volšovy u Sušice.

Návštěva v rakouském Schiltern a Krems

15. května naše Diecézní charita spolu s  dobrovolníky, dárci a klienty ze zařízení charit českobudějovické diecéze navštívila  rakouský Schiltern a Krems. Charita v Schilternu nás seznámila s  provozem psychosociálního centra.

Pozvánka na setkání adoptivních rodičů

Vážení sponzoři, adoptivní rodiče,

dovoluji si Vás oslovit ve věci zorganizování druhé schůzky, na které Vám sdělíme seznam dětí, které se zúčastní letního ozdravného pobytu a další podrobnosti  k pobytu dětí.

Zpráva o setkání sponzorů k projektu „Adopce na dálku“

Termín: 15.02.2008
Místo konání: Konzervatoř České Budějovice
Zahájení: 18.00 hod.
Ukončení: 19.30 hod.

Účast: dle prezenční listiny

Benefiční koncert Diecézní charity pro projekt „Adopce na dálku“.

Dne 12. dubna 2008 se uskutečnil v koncertní síni Vortnerova domu - Alšova galerie v Českých Budějovicích benefiční koncert Diecézní charity na podporu projektu „Adopce na dálku“.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008

Tříkrálová sbírka v českobudějovické  diecézi vynesla téměř 2,5 miliónů korun. 

Téměř 2,5 miliónů korun vynesla letošní Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi (přesně 2 487 643,-Kč).