Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Benefiční koncert Diecézní charity pro projekt „Adopce na dálku“.

Dne 12. dubna 2008 se uskutečnil v koncertní síni Vortnerova domu - Alšova galerie v Českých Budějovicích benefiční koncert Diecézní charity na podporu projektu „Adopce na dálku“.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008

Tříkrálová sbírka v českobudějovické  diecézi vynesla téměř 2,5 miliónů korun. 

Téměř 2,5 miliónů korun vynesla letošní Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi (přesně 2 487 643,-Kč).

Příběh o koledníkovi z Farnosti Římov

Štěstí Tříkrálové koledy.

Rád se dívám do služeb Jezulátka, které je nám dáno v dar laskavým Nebeským Otcem pro naši spásu. Panna Maria svou ochotou se obětovat zprostředkovává člověčenstvu setkání s Božím Synem, ať už lidstvo v Betlémské stáji zastupují jménem Vyvoleného národa pastýři Betlémští, nebo jménem pohanů Tří králové.

Záměry Tříkrálové sbírky 2008

Záměry Tříkrálové sbírky 2008 v českobudějovické diecézi.

Stáž pracovníků z Běloruska

Tisková zpráva

Dne 16.10.2007 přijeli na 14-cti denní pracovní cestu do českobudějovické diecéze charitní pracovníci z Běloruska, konkrétně dvě sociální pracovnice s ředitelem  Diecézní charity Pinsk.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2007

Výsledky Tříkrálové sbírky 2007 v českobudějovické diecézi

V roce 2007 se tradiční Tříkrálové sbírky v naší diecézi zúčastnilo 568 skupinek koledníků. A protože má každá taková skupinka zpravidla tři členy, zúčastnilo se sbírky kolem 1700 dětí. Výsledkem jejich ochoty a snahy je historicky nejvyšší výnos Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi, který činní 2 376 020,42 Kč.